Djurskyddsbedömning Gris

Senast ändrad: 04 februari 2021
Små grisar som går i halm. Foto.

Lär sig mer om djurskyddsbedömning på gris.

Djurskyddsbedömning Gris

Under 2010 och 2011 arrangerade och genomförde SCAW tillsammans med SJV utbildningar inom Djurskyddsbedömning gris. Materialet från utbildningarna 2010-2011 ligger till grund för denna webbaserade utbildning i Djurskyddsbedömning gris. 

Syfte

Syftet med kursen Djurskyddsbedömning gris är att ge samtliga deltagare en likvärdig kunskapsgrund, oavsett vilken befattning de har.

Målgrupp

Kursen är framtagen med avsikt att vara anpassad för både länsstyrelsepersonal (framför allt djurskyddshandläggare) och besättningsveterinärer (framför allt förskrivare för villkorad läkemedels­användning). Målsättningen är att de båda målgrupperna ska få en gemensam kunskapsbas att bygga vidare på. Vissa delar av utbildningen kan därmed upplevas som grundläggande för respektive målgrupp.

Övriga intresserade utöver målgrupperna är också välkomna att delta.

Program

 

Grisens miljö och etologi - Bo Algers, SLU

Modern grisuppfödning - Gunnar Johansson, SvDhv

Hur fungerar djurskyddskontroller? - Alexandre Barchiesi, Jordbruksverket

Anmälningsplikt –Olika parters olika roller -Björn Dahlén, Jordbruksverket

Rättsäkerheten för djurägaren - Håkan Bredin

Veterinär genomgång, del 1 Veterinär genomgång, del 2 - Gunnar Johansson, SvDhv

Länsstyrelsens djurskyddskontroll - Elisabeth Schöning, länsstyrelsen

Genomgång av djurskyddsdekl. - Gunnar Palmqvist, Jordbruksverket

Genomgång, djurskyddsbedömning - Alexandre Barchiesi, Jordbruksverket

Genomgång av praktiska övningar - Gunnar Palmqvist, Jordbruksverket

Aktuell forskning om grisar - Rebecka Westin, SLU

EUWelNet (på engelska)

EUWelNet, tillägg (på engelska)

Kursavgift och intyg 

Denna webbkurs är utan kostnad. Om du efter genomförd kurs vill få ett kursintygkostar det 600 kr exkl. moms. Kontakta oss så att vi kan kontrollera ditt resultat. 

Vi förbehåller oss rätten att neka personer utanför målgruppen att få tillgång till kursen.

Anmälan Djurskyddsbedömning gris, webbkurs

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera och hantera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter

Kontaktinformation

Sidansvarig: birgitta.staaf.larsson@slu.se