Grisproduktion och forskning - vad är senaste nytt

Senast ändrad: 04 februari 2021
Griskultingar som står i tät klunga. Foto.

Den 22 mars 2019 anordnade Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, ett seminarium om grisproduktion och forskning med fokus på senaste rönen inom grisforskning.

Seminarium om grisproduktion och forskning på gris

Syfte

Seminariet fokuserar på de senaste rönen inom grisforskning.

Målgrupp

Seminariet riktar sig mot grisproducenter, rådgivare, veterinärer och länsstyrelsens personal.

Program

 

 

 

Inledning och presentation av   SCAW

Birgitta   Staaf Larsson,  SCAW

Hur mycket kostar sjukdomar för   lantbrukets djur?

Per   Wallgren, professor, SVA

Pig Plus – inventering av   miljöfaktorer och skötselrutiner i svenska smågrisbesättningar

Strategisk halmning vid   grisning

Rebecka   Westin, djurhälsoveterinär gris, Gård & Djurhälsan

Hållbara suggor –   Epidemiologiska studier i suggdatabasen

FareWellDock - Vad har hänt i   Sverige och i andra länder?

Stefan   Gunnarsson, universitetslektor i uthållig animalieproduktion, SLU

Utveckling av hållningssystem   där den digivande suggans naturliga beteende möjliggör omgångsuppfödning

Ylva   Sjunnesson, Universitetsadjunkt vid institutionen för kliniska vetenskaper,   SLU

Avvänjning med mjölkautomater   till smågrisar under diperioden

Anne-Charlotte   Olsson, Försöksledare vid Institutionen för biosystem och teknologi, SLU

Framtidens hangrisproduktion –   internationellt samarbete kring galtluktsproblematik

Galia   Zamaratskaia, Associate Professor,

SLU

Parasitbördan i den svenska   grisproduktionen - ett doktorandprojekt.

Större boxar men mindre   avdelningar - erfarenheter av uppfödning av storgrisar.

Emelie   Pettersson, doktorand, SVA

 

Per   Wallgren, professor,   SVA                                               

Vad framkom av Vetenskapliga   rådets utredning om tidig avvänjning av smågrisar

Stefan   Gunnarsson, universitetslektor i uthållig animalieproduktion, SLU

Frågor, diskussion och   avslutning

 

Grisproduktion och forskning

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera och hantera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter

 


Kontaktinformation

Sidansvarig: birgitta.staaf.larsson@slu.se