Handla med gott samvete -mat som är bra för både hälsan och djuren

Senast ändrad: 04 februari 2021
Tjur. Illustration.

Vid upphandling finns stora möjligheter att påverka vilka livsmedel som kommer ut till slutkund. Upphandling och inköp kan på så sätt användas som effektiva verktyg för att främja god djurvälfärd. En god djurvälfärd gynnar svensk produktion med låg antibiotikaanvändning, vilket i sin tur är bra ur ett folkhälsoperspektiv.

Seminarium om upphandling och inköp

Nationellt centrum för djurvälfärd anordnade 2019 ett seminarium om upphandling och inköp med fokus på folkhälsa och djurvälfärd för att belysa värdet av god djurvälfärd och för att lyfta de svenska mervärdena.

Syfte

Syftet är att ge upphandlare verktyg att lyckas upphandla sådana produkter från djur med god djurvälfärd och hjälpa inköpare att veta hur de kan inspirera sina kunder att välja sådana produkter. Seminariet tog även upp lagar kring upphandling och konsekvenserna av en upphandling som inte tar hänsyn till djurvälfärden. 

Se seminariet i efterhand

Klicka på länkarna nedan för att ta del av seminariet. Varje länk är kopplat till en föreläsning.


Kontaktinformation

Sidansvarig: birgitta.staaf.larsson@slu.se