Naturkatastrofer – hur påverkas djuren och deras välfärd, och hur hanterar vi det?

Senast ändrad: 04 februari 2021
Brinnande skog. Foto.

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, arrangerade 2019 seminariet: Naturkatastrofer – hur påverkas djuren och deras välfärd, och hur hanterar vi det?

Seminarium om djurvälfärd vid naturkatastrofer

Seminariet fokuserar på naturkatastrofer och dess påverkan på djur och deras välfärd. Hur kan vi förbereda oss för katastrofer som exempelvis långvarig torka som leder till foderbrist och långa slaktköer, bränder som kräver snabb evakuering av djur, stormar som orsakar långvariga strömavbrott och kommunikations- och transportsvårigheter?

 

Målgrupp

Seminariet riktar sig till länsstyrelsens personal, brandmän och andra intresserade av djurvälfärd i kriser. 

Se seminariet i efterhand 

Hela seminariets föreläsningar kan du se via länken nedan. Tyvärr funkade inte delningen av PowerPoint-bilden den första timmen. 

 

Krisseminarium 2019

 

Ni hittar föreläsarnas presentationer nedan.

 

 Program

Hur beredda är EUs veterinärmyndigheter på att hantera naturkatastrofer? Projektrapport från DG Hälsa och Livsmedelssäkerhet

Lena Englund, Direktoratet for Hälsa och Livsmedel, Revisoner och Analys Europeiska Kommissionen

Framtida väder och klimat

Jacob von Oelreich, SMHI

Naturhändelsers påverkan på djurhållningen

Thomas Svensson, Jordbruksverket

Lantbrukarnas erfarenheter av torkan 2018

Tomas Germundsson, Lunds Universitet

Veterinärens roll vid hantering av naturolyckor

Thomas Svensson, Jordbruksverket

Erfarenhet från brand där djur drabbats

Magdalena Bostedt, Länsstyrelsen Västmanland

Svenska Blå Stjärnans roll inom totalförsvaret

Christina Arosenius, Svenska Blå Stjärnan

Hur evakuerar vi djuren?

Lotta Berg, SCAW, SLU

Avlivning vid kris

Lotta Berg, SCAW, SLU

Vilka djur är lämpliga som livsmedel vid nödavlivning?

Mona-Lisa Dahlbom, Livsmedelsverket

Vad innebär den nya vägledningen för djurskyddet?

Maria Ekengard, Jordbruksverket

Beredskap hos djurhållare

Anders Drottja, LRF

Paneldiskussion:

Livsmedelsstrategin, självförsörjningsgrad för animaliska livsmedel och kriser – hur får vi ihop det?

 

 

Om ni har några frågor till föreläsarna så går det bra att maila era frågor till SCAW (scaw@slu.se) så vidarebefodrar vi dem. 

 


Kontaktinformation

Sidansvarig: birgitta.staaf.larsson@slu.se