Svensk djurskyddslagstiftning under 30 år

Senast ändrad: 29 december 2022

De senaste decennierna har intresset för djurs välfärd ökat och regelverken som rör djurskydd har blivit mer omfattande. Vilka är det egentligen som påverkar det som står i dessa regelverk? Vilka lyssnar myndigheterna på? I vilken omfattning tas hänsyn till forskning, och vilka har konsekvenserna blivit för djuren när lagstiftningen har ändrats?

Frida Lundmark Hedman, forskare vid SLU, har på uppdrag av Nationellt Centrum för Djurvälfärd analyserat regleringen av djurskyddsområdet från 1988 och fram tills idag och presenterar här resultaten.

 


Kontaktinformation