ENCAW rapporter

Senast ändrad: 04 februari 2021

ENCAW

Projektet European Network of Centres of excellence for Animal Welfare (ENCAW) initierades 2010 av Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW),  och kunde genomföras under 2011, 2012 och 2013 genom medel från regeringen via Jordbruksverket. Syftet var att i projektform testa en effektiv samordning av djurskyddsarbetet inom EU och för att förbereda sig för en utlysning från kommissionen om ett samordnat europeiskt djurvälfärdsnätverk. ENCAWs målsättning var att dels försöka testa hur ett europeiskt nätverk för djurskydd- och djurvälfärdsfrågor skulle kunna arbeta och dels för att verka för att Sverige skulle komma att spela en roll som koordinator i ett sådant nätverk.

EnCAWs rapporter

Slutrapport ENCAW II, SLUID: SLU.scaw.2016.4.5-23

Samtliga bilagor till slutrapport ENCAW II. (Zip-fil)

ENCAW - Working group for Area 1 - Welfare Indicators. Report. Dalmau, A., Knierim, U., Mounier, L., Veisser, I., Velarde, A., Winckler, C.

ENCAW - Working group for Area 1 - Welfare Indicators - Table.

Managing and updating methods for the assessment of the level of welfare of animals. Report to SCAW. Per Peetz Nielsen and Harry Blokhuis, Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health. April 2014.

Slutrapport ENCAW I. SLU Dnr 12-1220/10.

Delrapport, bilaga till Slutrapport ENCAW I.

Economic consequences of changing to a more animal-based welfare assessment in legislation and official inspection - Abstract. Ruben Hoffmann, Eva Kaspersson, Helena Hansson and Karin Hakelius, all from the Department of Economics, SLU, Uppsala. June, 2011

Economic consequences of changing to a more animal-based welfare assessment in legislation and official inspection - Report. Ruben Hoffmann, Eva Kaspersson, Helena Hansson and Karin Hakelius, all from the Department of Economics, SLU, Uppsala. June, 2011

Acceptance and attitudes – producers, retailers, consumers, citizen, experts - Karl Bruckmeier 2011-10-04

Animal welfare indicators in official animal welfare control in the Swedish Dairy - Kristina Dahlborn 2011-10-04

Animal- vs. resource-based indicators: review of benefits and drawbacks in on-farm welfare assessment - Isabelle Vessier 2011-10-04

Report No. 1: Swedish Pig, Cattle, and Poultry Farmers’ Views on Animal Welfare, Molly MacGregor, Hanna Leonardsson and Karl Bruckmeier, University of Gothenburg, 2011-03-16

Report No. 2: Swedish Consumers’ Views on Farm Animal Welfare, Molly MacGregor, Hanna Leonardsson and Karl Bruckmeier, University of Gothenburg, 2011-03-16

Report No. 3: Opinions, Practices and Developments in the Supply Chain Related to Animal Welfare as a Product Attribute, Hanna Leonardsson, Molly MacGregor and Karl Bruckmeier, University of Gothenburg, 2011-03-15

Report No. 4: Animal-Based Measures, Molly MacGregor, Hanna Leonardsson, and Karl Bruckmeier, University of Gothenburg, 2011-03-16

Report No. 5: Animal Welfare Comparative Report – Producers, Consumers, Supply Chain Actors in Sweden and other European Countries, Karl Bruckmeier, Hanna Leonardsson and Molly MacGregor, University of Gothenburg, 2011-03-16

Report No. 6: Trends and Future Developments in Animal Welfare, Hanna Leonardsson, Molly MacGregor and Karl Bruckmeier, University of Gothenburg, 2011-03-16

Scenario “Animal Welfare Policy in Sweden 2021”, Karl Bruckmeier, Hanna Leonardsson, Molly MacGregor, University of Gothenburg


Kontaktinformation
Sidansvarig: birgitta.staaf.larsson@slu.se