Ur SLU:s kunskapsbank

Rapporter och artiklar

Senast ändrad: 12 augusti 2019
Närbild ko, foto: Josefina Zidar

Scaw publicerar årligen rapporter och artiklar inom området djurvälfärd och djurskydd.

2019

Widman et al. 2019. Indirect Costs of Sheep Depredation by Large Carnivores in Sweden. Wildlife Society Bulletin.

Lotta Berg.  Vilda djur och tama djur – var går gränsen? – analys. 2019.  Denna artikel är i original publicerad på juridiktjänsten JP Djurnet, som nås via https://www.jpinfonet.se/.

Johan Lindsjö, Katarina Cvek, Elin M. F. Spangenberg, Johan N. G. Olsson och Margareta Stéen. 2019. The dividing line between wildlife research and managaement - Implications for Animal Welfare. Vetenskaplig artikel. Publicerad i Frontiers in Veterinary Science, vol 6, artikel 13.

2018

Lundmark, Steen and Berg. 2018. Djurskyddsföreskrifterna -förändring i modern tid. Djurens värld. Nr 2.

Djurskydd i kliniken – Hantering av djurskyddsfall i smådjursklinisk verksamhet. Riktlinjer från Sveriges Veterinärförbund.

2017

Lotta Berg, SLU, m.fl. Att fatta svåra beslut - möjligheter och skyldigheter vid avlivning av djur. Artikel publicerad i Svensk veterinärtidning nr 10 2017.

Johan Lindsjö, Elina Åsbjer, SCAW. Värna grisarna. Artikel publicerad i UNT, Uppsala nya tidning den 23 september 2017. Pdf-version.

Margareta Stéen, SCAW, m.fl. Ni äventyrar säkerheten i djursjukvården. Debattartikel publicerad i Göteborgsposten den 27 april 2017. PDF-version.

Margareta Stéen, SCAW, m.fl. Behåll förprövningen av svenska djurstallar. Debattartikel i ATL, lantbrukets affärstidning. 12 april 2017. PDF-version.

Lotta Berg, Johan Lindsjö, SLU, m.fl. Veterinären och det vilda. Artikel i Svensk Veterinärtidning Nr 2 2017.

2016

Johan Lindsjö, Åsa Fahlman & Elin Törnqvist. 2016. Animal welfare from mouse to moose -implementing the principles of the 3Rs in wildlife research. Journal of Wildlife Diseases, 52, s65-s77.

Svenska slaktmetoder sprids i världen. Intervju i Land lantbruk med Johan Lindsjö, SCAW, om DISA. Publicerad 2016-12-28. Pdf.

Lotta Berg, SLU, m.fl. Pig castration: will the EU manage to ban pig castration by 2018? Vetenskaplig artikel. Publicerad 2016-12-20.

Margareta Stéen, Erik Petersson, SLU, m.fl. Epizootiology of Elaphostrongylus Alces in Swedish moose. Vetenskaplig artikel. ALCES VOL. 52: 13-28 (2016)

Margareta Stéen, Sofia Mikko, SLU, Uppsala. Chronic wasting disease hos vildren och älg i Norge. Artikel i Svensk Jakt Nr 8, 2016.

Margareta Stéen, m.fl., SLU, Uppsala.  Mongoliet - hästarnas rike med nomadkultur under förändring. Reseberättelse i Svensk Veterinärtidning Nr 11 2016.

Rapport: Hållning av zebrafisk i försöksdjursanläggningar. SLUID: SLU.scaw.2016.2.2-28. Uppsala 2016-09-02.

Stéen, M., Sjöquist, M., Staaf Larsson, B., Berg, C., m. fl. Det är skillnad på kött och kött. DN 2016-02-15.

Slutrapport ENCAW II, se ENCAW-rapporter nedan.

2015

Yttrande avseende Länsstyrelsen i Blekinge läns förfråga angående Mexikanska nakenhundar.  SLUID: SLU.scaw.2015.2.2-34. 2015-10-26. Bilaga: Särskilda Rasspecifika Domarhänvisningar (SRD) rörande överdrifter hos rashundar.

Sveriges lantbruksuniversitet - Nationellt centrum för djurvälfärd och Institutionen för ekonomi. Slutrapport Rovdjursangrepps påverkan på landsbygdsföretagens ekonomi.  2015-08-2

Elofsson, K., Widman, M., Häggmark Svensson, T., Steen,M. Så bör viltskador ersättas. SvD 2015-08-25.

Karin Alvåsen, Margareta Steén, Lotta Berg, Birgitta Staaf Larsson, Mats Sjöquist, m.fl., SLU, Uppsala. Rapport: Ekonomiska konsekvenser av krav på bete för mjölkkor. SLUID: SLU.scaw.2015.2.1.1-36. 2015.

Sveriges lantbruksuniversitet - Nationellt centrum för djurvälfärd. Sveriges nationella kontaktpunkt enligt artikel 20 i rådets förordning (EG) nr 1099/2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning. . 2015-02-01

2014

Steen, M. 2014. Brott mot djur. Resurs 2014-12-02

Algers, B., Beck-Friis, J., Berg, L., Blokhuis, H., Dahlborn, K., Ekman, T., Gunnarsson, S., Hultgren, J., Jakobsson, T., Keeling, L., Pettersson, R., Sandahl, J., Staaf Larsson, B., Sjöquist, M., Steen, M., Ståhle, G., Vonstad, LM. Insikter om djurvälfärd svensk köttproduktions framtid. DN 2014-10-13.

Stéen, M., Berg, C., Staaf Larsson, B., Sjöquist, M., Ekman, T & Röcklinsberg, H. Billigt kött kan göra oss sjuka på sikt. SvD 2014-04-20.

2013

Stéen, Cvek & Kjellander. Wild animal research - new legal requirements in the european union. ALCES, 40, 1-5. 2013.

Stéen, M., Berg, L., Staaf Larsson, B. & Blokhuis, H. Ett Europeiskt nätverk för djurvälfärd. Svensk Veterinärtidning, 10, 23-26; 2013.

Stéen, M. Berg, L., Staaf Larsson, B. & Algers, A. Bättre stöd för djurskyddsarbetet på slakterier. Svensk Veterinärtidning, 6, 25-27; 2013.

Stéen, M., Thulin, C-G, Röcklinsberg, H. & Staaf Larsson, B. Svenskt hästkött – ett hållbart val. 2013-03-01. UNT.

2012

Uppdrag om alternativa metoder till djurförsök. Redovisning från Statens jordbruksverk, Sveriges lantbruksuniversitet – Nationellt centrum för djurvälfärd och Vetenskapsrådet 2012-06-15

Redovisning av uppdrag om minskad stress för djur vid djurtransporter. 2012-05-31

2011

Kommentar till: Uppdrag om genomförande av åtgärder för utsättning av varg i Sverige (Regeringsbeslut 1:9). 2011-04-13

Kan fiskar känna smärta och/eller uppleva lidande? 2010-11-30

2010

Rapport avseende Jordbruksverkets förfrågan om korthåriga hundar är lämpade att hållas utomhus dygnet runt och året om och hundars aktivitet/passivitet under dessa omständigheter. 2010-09-09

Stéen, M. Nationellt centrum för djurvälfärd, Svenska Veterinär Tidningen, 1, 35-37, 2010.

ENCAW

Projektet European Network of Centres of excellence for Animal Welfare (ENCAW) initierades 2010 av Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW),  och kunde genomföras under 2011, 2012 och 2013 genom medel från regeringen via Jordbruksverket. Syftet var att i projektform testa en effektiv samordning av djurskyddsarbetet inom EU och för att förbereda sig för en utlysning från kommissionen om ett samordnat europeiskt djurvälfärdsnätverk. ENCAWs målsättning var att dels försöka testa hur ett europeiskt nätverk för djurskydd- och djurvälfärdsfrågor skulle kunna arbeta och dels för att verka för att Sverige skulle komma att spela en roll som koordinator i ett sådant nätverk.

EnCAWs rapporter

Slutrapport ENCAW II, SLUID: SLU.scaw.2016.4.5-23

Samtliga bilagor till slutrapport ENCAW II. (Zip-fil)

ENCAW - Working group for Area 1 - Welfare Indicators. Report. Dalmau, A., Knierim, U., Mounier, L., Veisser, I., Velarde, A., Winckler, C.

ENCAW - Working group for Area 1 - Welfare Indicators - Table.

Managing and updating methods for the assessment of the level of welfare of animals. Report to SCAW. Per Peetz Nielsen and Harry Blokhuis, Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health. April 2014.

Slutrapport ENCAW I. SLU Dnr 12-1220/10.

Delrapport, bilaga till Slutrapport ENCAW I.

Economic consequences of changing to a more animal-based welfare assessment in legislation and official inspection - Abstract. Ruben Hoffmann, Eva Kaspersson, Helena Hansson and Karin Hakelius, all from the Department of Economics, SLU, Uppsala. June, 2011

Economic consequences of changing to a more animal-based welfare assessment in legislation and official inspection - Report. Ruben Hoffmann, Eva Kaspersson, Helena Hansson and Karin Hakelius, all from the Department of Economics, SLU, Uppsala. June, 2011

Acceptance and attitudes – producers, retailers, consumers, citizen, experts - Karl Bruckmeier 2011-10-04

Animal welfare indicators in official animal welfare control in the Swedish Dairy - Kristina Dahlborn 2011-10-04

Animal- vs. resource-based indicators: review of benefits and drawbacks in on-farm welfare assessment - Isabelle Vessier 2011-10-04

Report No. 1: Swedish Pig, Cattle, and Poultry Farmers’ Views on Animal Welfare, Molly MacGregor, Hanna Leonardsson and Karl Bruckmeier, University of Gothenburg, 2011-03-16

Report No. 2: Swedish Consumers’ Views on Farm Animal Welfare, Molly MacGregor, Hanna Leonardsson and Karl Bruckmeier, University of Gothenburg, 2011-03-16

Report No. 3: Opinions, Practices and Developments in the Supply Chain Related to Animal Welfare as a Product Attribute, Hanna Leonardsson, Molly MacGregor and Karl Bruckmeier, University of Gothenburg, 2011-03-15

Report No. 4: Animal-Based Measures, Molly MacGregor, Hanna Leonardsson, and Karl Bruckmeier, University of Gothenburg, 2011-03-16

Report No. 5: Animal Welfare Comparative Report – Producers, Consumers, Supply Chain Actors in Sweden and other European Countries, Karl Bruckmeier, Hanna Leonardsson and Molly MacGregor, University of Gothenburg, 2011-03-16

Report No. 6: Trends and Future Developments in Animal Welfare, Hanna Leonardsson, Molly MacGregor and Karl Bruckmeier, University of Gothenburg, 2011-03-16

Scenario “Animal Welfare Policy in Sweden 2021”, Karl Bruckmeier, Hanna Leonardsson, Molly MacGregor, University of Gothenburg


Kontaktinformation

Swedish Centre for Animal Welfare, SCAW

scaw@slu.se

Sidansvarig: josefina.zidar@slu.se