Avlivning av sport- och sällskapsdjur

Senast ändrad: 02 februari 2015

Att fatta beslut om att låta avliva ett omtyckt sällskapsdjur är aldrig lätt, men det är samtidigt en skyldighet man har som djurägare, t.ex. om djuret är svårt sjukt och behandling inte hjälper. Djuret ska inte behöva utsättas för ett utdraget lidande på slutet, utan då har man som djurägare ett ansvar för att avgöra när det är dags. Ofta tar man då kontakt med en veterinär, både för att få råd och vägledning, och för att låta veterinären genomföra själva avlivningen.

Precis som det finns bestämmelser för slakt och avlivning av lantbrukets djur så finns det i Sverige regler även för avlivning av sport- och sällskapsdjur. Detta gäller både om man vill avliva sitt eget djur, eller om man låter någon annan utföra avlivningen. Regelverket handlar bland annat om vilka metoder som är tillåtna för vilka djurslag, vilket också kan variera beroende på djurets ålder och storlek. Vidare finns bestämmelser för hur respektive metod ska utföras, och i vissa fall även begränsningar kring vem som får genomföra avlivningen.

På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa mera, och även hitta en länk till aktuella bestämmelser.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Birgitta.Staaf.Larsson@slu.se