Försöksdjursfrågor

Senast ändrad: 26 juli 2019
Råtta, foto: Julio Gonzalez, SLU.jpg

Här hittar du information om försöksdjursfrågor.

Nationell kontaktpunkt för PARERE

Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW), är den nationella kontaktpunkten för PARERE (Preliminary Assessment of REgulatory RElevance) i enlighet med Direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010.

SCAW har identifierat de laboratorier i Sverige som är mest lämpade att genomföra valideringsstudier (EU-NETVAL) i enlighet med direktivet och fortsätter att stödja laboratorier för att bli medlemmar i gruppen som utför valideringsstudier för EU-kommissionen. Kontaktpunktens främsta uppgift är att ge kommissionen råd om vilka alternativa metoder som ska valideras på grundval av deras potential att uppfylla regleringsbehovet och skaffa ett erkännande. Kemikalieinspektionen, Läkemedelsverket, Livsmedelsverket och andra förser SCAW med nödvändig information som vidarebefordras till Europeiska unionens referenslaboratorium för alternativ till djurförsök (EURL ECVAM).

Läs mer på EU-kommissionens sida om PARERE-nätverket här.

HERMES

HERMES projektet syftar till att harmonisera och likrikta försöksdjursutbildning i alla medlemsstater i EU, vilket kommer att underlättar för forskare och doktorander att röra på sig inom EU. Det ökar också skyddet fördjur som används för vetenskapliga ändamål. I HERMES-projektet testas och valideras en ny modell för försöksjursutbildning i Europa. Du kan läsa mer om HERMES på deras webbplats.

Sidansvarig: josefina.zidar@slu.se