Amsuggor i Sverige

Senast ändrad: 04 februari 2021

Publ. 2018. Amsuggor kan användas som komplement till traditionell kullutjämning för att öka smågrisöverlevnaden. Detta kan göras när antalet smågrisar är fler än antalet funktionella spenar i grisningsgruppen. Smågrisar som inte får plats vid juvret flyttas då till en fostermamma, en så kallad amsugga, som precis vant av sina egna smågrisar (i en annan grisningsgrupp) och därefter tar över en fosterkull med smågrisar. En amsugga får därmed längre digivningsperiod jämfört med en normal sugga. Denna rapport beskriver vissa av de djurvälfärdsaspekter (för både suggorna och smågrisarna) som kan behöva tas i beaktande vid användande av amsuggor i svensk grisproduktion Även de ekonomiska konsekvenserna av användandet av amsuggor belyses.

Westin, R., Alvåsen, R. 2018. Amsuggor i Sverige.


Kontaktinformation

Sidansvarig: birgitta.staaf.larsson@slu.se