Hållning av zebrafisk i försöksdjursanläggningar

Senast ändrad: 04 februari 2021

Publ. 2016. Jordbruksverket omarbetar under 2016 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur, saknr L150. I samband med denna omarbetning har Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) tagit initiativet till granskning av det vetenskapliga underlaget för föreskrifterna rörande hållningen av zebrafisk. Utgångspunkten i denna rapport har varit att komma med förslag på ändring av föreskrifterna avseende hållning av zebrafisk utan negativa konsekvenser för djurens välfärd.

Axelsson, M., Winberg, S., Borg, B., Lendahl, M.A., Svensson, O., Spangenberg, E., Sjöquist, M. 2016. Hållning av zebrafisk i försöksdjursanläggningar. Hur påverkas djurvälfärden av vattenvolym och fiskdensitet?


Kontaktinformation

Sidansvarig: birgitta.staaf.larsson@slu.se