Instagranimal

Senast ändrad: 04 februari 2021

Publ. 2019. Djur används på många olika sätt inom turism – som nöje, transportmedel eller något att betrakta, avbilda, jaga, hjälpa eller umgås med. Djuren blir en del av en upplevelse, men hur ser vi på djuren och vilket ansvar har vi för dem när vi är en del av den djurbaserade turismen? Och hur upplever djuren sin situation? Dessa frågor belyses i den rapport som institutionen för stad och land och Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) sammanställt efter ett symposium kring dessa frågor.

von Essen, E., Lindsjö, J., Fouache, A. 2019. INSTAGRANIMAL-Animal Welfare and Ethical Challenges of Animal-Based Tourism.

 


Kontaktinformation

Sidansvarig: birgitta.staaf.larsson@slu.se