Korthåriga hundar som vistas utomhus

Senast ändrad: 04 februari 2021

Publ. 2010. Är korthåriga hundar lämpade att hållas utomhus dygnet runt och året om och om aktivitet/passivitet under dessa omständigheter är förenligt med djurvälfärd.

Nationellt centrum för djurvälfärd. 2010. Rapport avseende Jordbruksverkets förfrågan om korthåriga hundar är lämpade att hållas utomhus dygnet runt och året om och hundars aktivitet/passivitet under dessa omständigheter.


Kontaktinformation

Sidansvarig: birgitta.staaf.larsson@slu.se