Minskad stress vid djurtransporter

Senast ändrad: 04 februari 2021

Publ. 2012. En genomgång av den vetenskapliga litteraturen om djurtransporter och stress har gjorts för djurslagen häst, nöt, får, gris samt fjäderfä.

Jordbruksverket och Nationellt centrum för djurvälfärd vid Sveriges lantbruksuniversitet redovisar härmed uppdraget om minskad stress för djur vid transporter. 2012. Redovisning av uppdrag om minskad stress för djur vid djurtransporter; L 2011/2398.


Kontaktinformation

Sidansvarig: birgitta.staaf.larsson@slu.se