En analys av regleringen av djurskyddsområdet

Senast ändrad: 04 februari 2021

Publ. 2020. Vad som anses vara en acceptabel djurhållning regleras i djurskyddslagstiftningen. I samhällsdebatten påstås allt oftare att djurens välfärd får stå tillbaka för produktionsintressen, men har dessa påståenden en saklig grund? Detta undersöker Frida Lundmark Hedlund på uppdrag av SCAW i en rapport som kom ut i början av året.

Lundmark Hedman, F. 2020. En analys av regleringen av djurskyddsområdet från 1988 och fram till idag -Förändringar och konsekvenser för djurens välfärd.


Kontaktinformation

Sidansvarig: birgitta.staaf.larsson@slu.se