Rovdjursangrepps påverkan på landsbygdsföretagens ekonomi

Senast ändrad: 04 februari 2021

Publ. 2015. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har fått i uppdrag av Landsbygdsdepartementet att efter samråd med berörda myndigheter och organisationer kartlägga hur angrepp av stora rovdjur påverkar landsbygdsföretagens hela ekonomi. Utredningen ska också inkludera indirekta kostnader, dvs. andra kostnader än de direkta kostnaderna för dödade och skadade djur. I denna rapport har vi med hjälp av en enkätstudie beräknat indirekta kostnader för rovdjursangrepp och –närvaro.

Elofsson, K., Widman, M., Häggmark Svensson, T., Stéen, M. 2015.  Påverkan från rovdjursangrepp på landsbygdsföretagens ekonomi.


Kontaktinformation

Sidansvarig: birgitta.staaf.larsson@slu.se