Att fatta svåra beslut

Senast ändrad: 04 februari 2021

Pubb. 2017. Att avlivning av djur, inte minst sällskapsdjur, är en viktig veterinär uppgift har det länge rått relativt stor enighet om inom kåren. Dock har på senare tid flera fall diskuterats där avlivning av olika skäl inte genomförts av den veterinär som man förväntat sig. Artikeln tar upp olika moraliska och etiska aspekter av avlivning av djur, och tar också upp vad lagstiftningen och veterinärförbundets etiska regler kräver av den som arbetar som veterinär

Berg, L., Zedén Yverås, A. 2017. Att fatta svåra beslut - möjligheter och skyldigheter vid avlivning av djur. Svensk veterinärtidning nr 10.


Kontaktinformation

Sidansvarig: birgitta.staaf.larsson@slu.se