Bättre stöd för djurskyddsarbetet på slakterier

Senast ändrad: 04 februari 2021

Publ. 2013. Den 1 januari i ar tradde EUs nya forordning om djurskydd vid slakt och avlivning i kraft. I och med detta kravs att samtliga medlems­ stater utser en sa kallad "kontakt­ punkt" som ska fungera som ett oberoende vetenskapligt stod, ett expertnatverk, kring fragor om djur­ skydd pa slakterier och vid andra former av avlivning. Regeringen har beslutat att Nationellt centrum for djurvalfard (SCAW) vid SLU ska fylla denna funkt ion och har redo­ gors for vad det innebar i praktiken, inte minst for veterinarer som arbe­ tar med fragor kring djurhantering och djurskydd vid slakt.

Stéen, M. Berg, L., Staaf Larsson, B. & Algers, A. 2013. Bättre stöd för djurskyddsarbetet på slakterier. Svensk Veterinärtidning, 6: 25-27.


Kontaktinformation

Sidansvarig: birgitta.staaf.larsson@slu.se