Cronic wasting disease hos vildren och älg i Norge

Senast ändrad: 04 februari 2021

Publ. 2016. Tre fall av den dödliga hjärnsjukdomen chronic wasing disease (CWD) har i år upptäckts i Norge -två hos älg och en hos vildren. Sjukdomen är dödlig för hjortdjur som ren, älg och rådjur.

Stéen, M., Mikko, S. 2016. Cronic wasting disease hos vildren och älg i Norge. Svensk Jakt Nr 8.


Kontaktinformation