Ett Europeiskt nätverk för djurvälfärd

Senast ändrad: 04 februari 2021

Publ. 2013. lnternationellt samarbete och kun­skapsutbyte krävs for att EU- lag­stiftningen på djursidan ska fungera enligt intentionerna. På smittskydds­sidan finns t ex ett etablerat system med godkända referenslaboratorier. lnte bara den egna medlemsstaten utan också andra instanser kan vända sig dit for analyser och utlåtanden. Motsvarande system har hittills saknats på djurskyddssidan, men nu har projektet EUWelNet initierats for att ge förslag på hur man på EU-nivå kan råda bot på detta. I artikeln beskrivs projektets uppbyggnad och funktion, liksom exempel från pågående delprojekt

Stéen, M., Berg, L., Staaf Larsson, B. & Blokhuis, H. 2013. Ett Europeiskt nätverk för djurvälfärd. Svensk Veterinärtidning, 10: 23-26.


Kontaktinformation

Sidansvarig: birgitta.staaf.larsson@slu.se