Hantering av djurskyddsfall i smådjursklinisk verksamhet. Riktlinjer från Sveriges Veterinärförbund

Senast ändrad: 04 februari 2021

Senast uppdaterad 2020. Kliniskt verksamma veterinärer på en klinik eller ett djursjukhus kommer ibland i kontakt med djur som av en eller annan anledning är i dåligt skick och inte har blivit väl omhändertagna. Syftet med dessa riktlinjer är att ge veterinärer, när de tillhör kategorin djurhälsopersonal, en vägledning i vilka åtgärder som ska vidtas och vad man ska tänka på i de fall veterinären bedömer att en anmälan ska göras på grund av misstänkt djurplågeri, vanvård eller misshandel. En sådan vägledning säkerställer att viktiga moment inte glöms bort som exempelvis kontroll av djurets identitet (märkning) och ägarens legitimation, fotografering och övrig viktig dokumentation.

Jonsson, P., Sjögren N., Carlsson, S., Dahlén, B, Schönberg, G., Ottinger, T., Berg L. Uppdaterad 2020. Djurskydd i kliniken – Hantering av djurskyddsfall i smådjursklinisk verksamhet. Riktlinjer från Sveriges Veterinärförbund.


Kontaktinformation

Sidansvarig: birgitta.staaf.larsson@slu.se