Mongoliet - hästarnas rike med nomadkultur under förändring

Senast ändrad: 04 februari 2021

Publ. 2016. Under sommaren 2015 besökte tre skandinaviska veterinärer Mongoliet och fick en insyn i den djurbaserade mongoliska nomadkulturen. Det karga landskapet och klimatet gör att det mongoliska folket är starkt beroende av djuren vars mjölk, kött, ull, hudar, bärkraft och värme är avgörande för deras överlevnad . Artikeln sammanfattar resan och beskriver en djurhållning nära naturen men där djuren ibland har en tuff tillvaro.

Persson, E., Stéen, M., Åkerstedt, J. 2016.  Mongoliet - hästarnas rike med nomadkultur under förändring. Svensk Veterinärtidning Nr 11.


Kontaktinformation