Nationellt centrum för djurvälfärd

Senast ändrad: 04 februari 2021

Publ. 2010. 2008 startade SLU ett Nationellt Centrum för Djurvälfärd, för att samla forsknings- och utbildningsverksamhet inom djurskyddsområdet. Centret presenteras här av dess biträdande föreståndare, som också beskriver verksamhetens framtidsplaner.

Stéen, M. 2010. Nationellt centrum för djurvälfärd. Svenska Veterinär Tidningen, 1: 35-37.


Kontaktinformation