Veterinären och det vilda

Senast ändrad: 04 februari 2021

Publ. 2017. Det förekommer ofta att vilda djur lämnas in till veterinärer i Sverige. Artikeln belyser ur ett veterinärt perspektiv djurskydd och en del juridiska aspekter på vård och behandling med fokus på djurungar, skadade fåglar och smådäggdjur. Författarna resonerar kring hur man som praktiserande veterinär kan förhålla sig till klienter som kommer in med skadade vilda djur, hur godkända viltrehabiliterare arbetar och kring ansvarsfördelning vad gäller skadat vilt med dålig prognos. Begreppet ”dålig prognos” diskuteras ur ett viltrehabiliteringsperspektiv.

Berg, L., Hammarberg, K., Järås, T., Lindsjö, J. 2017. Veterinären och det vilda Svensk Veterinärtidning Nr 2.


Kontaktinformation

Sidansvarig: birgitta.staaf.larsson@slu.se