Populärvetenskapliga artiklar

Senast ändrad: 22 december 2022
Häst och föl står på en äng. Foto.

Här finns populärvetenskapliga artiklar skrivna av SCAW:s medarbetare.

Artiklar 2021-2022

Brandt, I, Berg, C. 2022. Bultbedövning i fält - en guide. Svensk Veterinärtidning 10(74), s.18-23.

Berg, C, Wallenbeck, A, Wallgren, T. 2022. Utveckling av förbättrade metoder för bedövning av grisar vid slakt - nuläge och möjligheter. Svensk Veterinärtidning 10(74), s.14-17.

Berg, C., Åsbjer, E., 2022. Patologins viktiga bidrag till djurskyddet. Svensk Veterinärtidning 3(74) 2022, s.18-20.

Berg, C., 2021. Religiös slakt i Sverige – vad säger lagstiftningen? – JP Djurnet 2014-02-21.  Elektronisk publicering, 3 pp. uppdaterad 2021-01-14. Uppdaterad

Berg, C., 2021. Djurskyddskonsekvenser av Covid-19-pandemin – nationellt och internationellt – analys. – analys. JP Djurnet 2021-02-10.

Lundmark Hedman F., Stéen, M., Berg, C., 2021. En analys av regleringen av djurskyddsområdet mellan åren 1988-2019. Svensk Veterinärtidning 5 (73) 2021, s.32-37.

 

Artiklar 2018-2020

Jonsson, P., Sjögren N., Carlsson, S., Dahlén, B, Schönberg, G., Ottinger, T., Berg L. Uppdaterad 2020. Djurskydd i kliniken – Hantering av djurskyddsfall i smådjursklinisk verksamhet. Riktlinjer från Sveriges Veterinärförbund.

 

Berg, L.  2019. Vilda djur och tama djur – var går gränsen?  JP Infonet. 

 

Artiklar 2015-2017

Berg, L., Zedén Yverås, A. 2017. Att fatta svåra beslut - möjligheter och skyldigheter vid avlivning av djur. Svensk Veterinärtidning Nr 10.

Berg, L., Hammarberg, K., Järås, T., Lindsjö, J. 2017. Veterinären och det vilda Svensk Veterinärtidning Nr 2.

Stéen, M., Mikko, S. 2016. Cronic wasting disease hos vildren och älg i Norge. Svensk Jakt Nr 8.

Persson, E., Stéen, M., Åkerstedt, J. 2016.  Mongoliet - hästarnas rike med nomadkultur under förändring. Svensk Veterinärtidning Nr 11.

Artiklar 2010-2014

Stéen, M., Berg, L., Staaf Larsson, B. & Blokhuis, H. 2013. Ett Europeiskt nätverk för djurvälfärd. Svensk Veterinärtidning, Nr 10: 23-26.

Stéen, M. Berg, L., Staaf Larsson, B. & Algers, A. 2013. Bättre stöd för djurskyddsarbetet på slakterier. Svensk Veterinärtidning, Nr 6: 25-27.

Stéen, M. 2010. Nationellt centrum för djurvälfärd. Svensk Veterinärtidning, Nr 1: 35-37.


Kontaktinformation

scaw@slu.se