Vetenskapliga artiklar

Senast ändrad: 29 augusti 2023
Närbild ko. Foto.

Här samlar vi vetenskapliga artiklar där medarbetare från Nationellt centrum för djurvälfärd har varit delaktiga som medförfattare.

Publicerade 2022

Lundmark Hedman, F., Rodriguez Ewerlöf, I., Frössling, J., Berg, C., 2022. Swedish trotting horse trainers’ perception of animal welfare inspections from public and private actors. Animals 2022, 12(11), 1441.

Animals | Free Full-Text | Swedish Trotting Horse Trainers’ Perceptions of Animal Welfare Inspections from Public and Private Actors (mdpi.com)

 

Lundmark Hedman, F. Rodriguez Ewerlöf, I., Frössling, J., Berg, C., 2022. Swedish dairy farmers' perceptions of animal welfare inspections. Frontiers in Animal Science 3:1079457. doi: 10.3389/fanim.2022.1079457.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fanim.2022.1079457/full

Publicerade 2021

Berg, C., Axelsson, M., Gräns, A., Hansson, H., Herlin, A., Hultgren, J., Jacobson, M., Jarmar, A., Keeling, L., Lundmark Hedman, F., Rydhmer, L., Sandberg, E., Steen, M., Wall, H., Åsbjer, E., 2021. Bedövning vid slakt av fisk. SLUs vetenskapliga råd för djurskydd, 2021:1, Uppsala 2021, 45 pp. https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/scaw-nationellt-centrum-for-djurvalfard/vetenskapliga-radet/bedovning-vid-slakt-av-fisk-slus-vetenskapliga-rad-for-djurskydds-rapportserie.pdf

 

Berg, C., Lerner, H., Butterworth, A., Walzer, C., 2021 (Sds). “Wildlife Welfare”, e-book. Frontiers in Veterinary Science, Lausanne, Frontiers Media SA. ISSN 1664-8714, ISBN 978-2-88966-426-9, DOI 10.3389/978-2-88966-426-9, 132 pp.

 

Berg, C., von Essen, E., Göransson, L., Herlin, A., Hultgren, J., Jacobson, M., Jarmar, A., Jerlström, J., Keeling, L., Lindsjö, J., Lundmark Hedman, F., Rydhmer, L., Röcklinsberg, H., Sandberg, E., Stéen, M., Åsbjer, E., Österman, S., 2021. Jakt med pil och båge. Sveriges lantbruksuniversitet. SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd, 2021:2, Uppsala 2021, 80 pp, https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/scaw-nationellt-centrum-for-djurvalfard/vetenskapliga-radet/rapporter-fran-slus-vetenskapliga-rad-for-djurskydd-2021-2-jakt-med-pil-och-bage.pdf

 

Berg, C., Herlin, A., Hultgren, J., Jacobsson, M., Jarmar, A., Keeling, L., Lindsjö, J., Lundmark Hedman, F., Rydhmer, L., Sandberg, E., Seiler, A., Stéen, M., Åsbjer, E., Österman, S., 2021. Grävlingars lidande vid grytanlagsprov med levande grävling. Sveriges lantbruksuniversitet. SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd, 2021:3. Uppsala 2021, 38 pp, https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/scaw-nationellt-centrum-for-djurvalfard/vetenskapliga-radet/gravlingars-lidande-vid-grytanlagsprov-med-levande-gravling-slus-vetenskapliga-rad-for-djurskydds-rapportserie.pdf

 

Alanärä, A., Berg, C., Bröjer, C., Herlin, A., Hultgren, J., Jacobsson, M., Jansson, D., Jarmar, A., Keeling, L., Lundmark Hedman, F., Rydhmer, L., Sandberg, Stéen, M., Söderquist, P., Thulin, C-G., Åsbjer, E., Österman, S., 2021. Utsättning av djur för jakt och fiske. Sveriges lantbruksuniversitet. SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd, 2021:4. Uppsala 2021, 58 pp, https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/scaw-nationellt-centrum-for-djurvalfard/vetenskapliga-radet/rapporter-fran-slus-vetenskapliga-rad-for-djurskydd-2021-utsattning-vilt.pdf

 

Berg, C., Herlin, A., Hultgren, J., Jacobsson, M., Jarmar, A., Keeling, L., Lindsjö, J., Lundmark Hedman, F., Rydhmer, L., Sandberg, E., Seiler, A., Stéen, M., Åsbjer, , 2021. Djurvälfärden vid träning och prov av jakthundar i och utanför vilthägn med vildsvin, älg, björn och hare. Sveriges lantbruksuniversitet. SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd, 2021:5. Uppsala 2021, 63 pp, https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/scaw-nationellt-centrum-for-djurvalfard/vetenskapliga-radet/rapport-fran-slus-vetenskapliga-rad-for-djurskydd-djurvalfarden-vid-traning-och-prov-av-jakthundar-i-och-utanfor-vilthagn.pdf

 

Lundmark Hedman, F., Berg, C., Steen, M., 2021. Whose interest matters when regulating animal welfare? A Swedish Case study. Proceedings EurSafe Conference, Section 4 Animal ethics, veterinary ethics, and food security, abstract #43, p 283-288. wageningenacademic.com/doi/epdf/10.3920/978-90-8686-915-2

 

Lundmark Hedman, F., Berg, C., Stéen, M., 2021. Thirty years of changes and the current state of Swedish animal welfare legislation. Animals, 2021, 11, 2901, https://doi.org/10.3390/ani11102901

 

Lindsjö​, J., Berg, C., Olsson, U., & Törnqvist, E. 2021. The 3Rs in animal welfare bodies at Swedish universities–knowledge, attitudes, implementation. ALTEX-Alternatives to animal experimentation, 38(3) 477-489. doi:10.14573/altex.1911141

 

Jörgensen, S., Lindsjö, J., Weber, E. M., & Röcklinsberg, H. 2021. Reviewing the review: A pilot study of the ethical review process of animal research in Sweden. Animals, 11(3), 708.​doi.org/10.3390/ani11030708

 

Fahlman, Å., Lindsjö, J., Bergvall, U. A., Ågren, E. O., Norling, T. A., Stridsberg, M., Kjellander, P. & Höglund, O. 2021. Measurement of catestatin and vasostatin in wild boar Sus scrofa captured in a corral trap. BMC Research Notes, 14:337.doi.org/10.1186/s13104-021-05742-1

Publicerade 2020

Staaf Larsson, B., Petersson, E., Stéen, M. and Hultgren, J. 2020. Visual assessment of body condition and skin soiling in cattle by professionals and undergraduate students using photo slides. Acta Acta Agriculturae Scandinavica, Section A — Animal Science DOI: 10.1080/09064702.2020.1849380

 

von Essen, E., Lindsjö, J., Berg, C., 2020. Instagranimal: Animal welfare and animal ethics challenges of animal-based tourism. Animals 10(10), 1830, https://doi.org/10.3390/ani10101830

 

Ahmed, H., Alvåsen, K., Berg, C., Hansson, H., Hultgren, J., Röcklinsberg, H., Emanuelson, U.,  2020. Assessing Economic Consequences of Improved Animal Welfare in Swedish Cattle Fattening Operations using a Stochastic Partial Budgeting Approach. Livestock Science 232: 103920.doi.org/10.1016/j.livsci.2020.103920

 

Fahlman, Å., Lindsjö, J., Norling, T. A., Kjellander, P., Ågren, E. O., & Bergvall, U. A. 2020. Wild boar behaviour during live-trap capture in a corral-style trap: implications for animal welfare. Acta Veterinaria Scandinavica, 62(1), 1-11.

 

Publicerade 2019

Zidar J., Weber EM, Ewaldsson B, Tjäder S, Lilja J, Mount J, Svensson C, Svensk E, Udén E, Törnqvist E. 2019. Group and Single Housing of Male Mice: Collected Experiences from Research Facilities in Sweden. Animals, 9: 1010

 

Widman, M., Stéen, M., Elofsson, K. 2019. Indirect Costs of Sheep Depredation by Large Carnivores in Sweden. Wildlife Society Bulletin, DOI: 10.1002/wsb.951

 

Lindsjö, J., Cvek, K., Spangenberg,  E.M.F., Olsson, J.N.G., Stéen, M. 2019. The dividing line between wildlife research and managaement - Implications for Animal Welfare. Frontiers in Veterinary Science, 6: 13.

Publicerade 2016

Lindsjö, L., Fahlman, Å., Törnqvist, E. 2016. Animal welfare from mouse to moose -implementing the principles of the 3Rs in wildlife research. Journal of Wildlife Diseases, 52: s65-77.

 

De Briyne, N., Berg, L., Blaha, T., Temple, D. 2016. Pig castration: will the EU manage to ban pig castration by 2018? Porcine Health Management 2: 29.

 

Stéen, M., Olsson Ressner, I-M., Olsson, B., Petersson, E.  2016. Ezootiology of Elaphostrongylus Alces in Swedish moose. ALCES, 52: 13-28.

Publicerade 2013

Stéen, M., Cvek, K., Kjellander, P. 2013. Wild animal research - new legal requirements in the european union. ALCES, 40, 1-5.


Kontaktinformation

scaw@slu.se