Ur SLU:s kunskapsbank

Rapporter och artiklar

Senast ändrad: 24 juni 2018
Rapporthög.png

Rapporter, artiklar och annat SCAW-relaterat material. Här publicerar vi sådant som SCAW varit involverad i.

SCAWs artiklar och rapporter

Uppdelade årsvis efter publiceringsdatum (senast först).

2018

Djurskydd i kliniken – Hantering av djurskyddsfall i smådjursklinisk verksamhet. Riktlinjer från Sveriges Veterinärförbund. Här hittar du fler rapporter från Sveriges Veterinärförbunds projekt.

2017

Lotta Berg, SLU, m.fl. Att fatta svåra beslut - möjligheter och skyldigheter vid avlivning av djur. Artikel publicerad i Svensk veterinärtidning nr 10 2017.

Johan Lindsjö, Elina Åsbjer, SCAW. Värna grisarna. Artikel publicerad i UNT, Uppsala nya tidning den 23 september 2017. Pdf-version.

Margareta Stéen, SCAW, m.fl. Ni äventyrar säkerheten i djursjukvården. Debattartikel publicerad i Göteborgsposten den 27 april 2017. PDF-version.

Margareta Stéen, SCAW, m.fl. Behåll förprövningen av svenska djurstallar. Debattartikel i ATL, lantbrukets affärstidning. 12 april 2017. PDF-version.

Lotta Berg, Johan Lindsjö, SLU, m.fl. Veterinären och det vilda. Artikel i Svensk Veterinärtidning Nr 2 2017.

2016

Svenska slaktmetoder sprids i världen. Intervju i Land lantbruk med Johan Lindsjö, SCAW, om DISA. Publicerad 2016-12-28. Pdf.

Lotta Berg, SLU, m.fl. Pig castration: will the EU manage to ban pig castration by 2018? Vetenskaplig artikel. Publicerad 2016-12-20.

Margareta Stéen, Erik Petersson, SLU, m.fl. Epizootiology of Elaphostrongylus Alces in Swedish moose. Vetenskaplig artikel. ALCES VOL. 52: 13-28 (2016)

Margareta Stéen, Sofia Mikko, SLU, Uppsala. Chronic wasting disease hos vildren och älg i Norge. Artikel i Svensk Jakt Nr 8, 2016.

Margareta Stéen, m.fl., SLU, Uppsala.  Mongoliet - hästarnas rike med nomadkultur under förändring. Reseberättelse i Svensk Veterinärtidning Nr 11 2016.

Rapport: Hållning av zebrafisk i försöksdjursanläggningar. SLUID: SLU.scaw.2016.2.2-28. Uppsala 2016-09-02.

Stéen, M., Sjöquist, M., Staaf Larsson, B., Berg, C., m. fl. Det är skillnad på kött och kött. DN 2016-02-15.

Slutrapport ENCAW II, se ENCAW-rapporter nedan.

2015

Yttrande avseende Länsstyrelsen i Blekinge läns förfråga angående Mexikanska nakenhundar.  SLUID: SLU.scaw.2015.2.2-34. 2015-10-26. Bilaga: Särskilda Rasspecifika Domarhänvisningar (SRD) rörande överdrifter hos rashundar.

Sveriges lantbruksuniversitet - Nationellt centrum för djurvälfärd och Institutionen för ekonomi. Slutrapport Rovdjursangrepps påverkan på landsbygdsföretagens ekonomi.  2015-08-2

Elofsson, K., Widman, M., Häggmark Svensson, T., Steen,M. Så bör viltskador ersättas. SvD 2015-08-25.

Karin Alvåsen, Margareta Steén, Lotta Berg, Birgitta Staaf Larsson, Mats Sjöquist, m.fl., SLU, Uppsala. Rapport: Ekonomiska konsekvenser av krav på bete för mjölkkor. SLUID: SLU.scaw.2015.2.1.1-36. 2015.

Sveriges lantbruksuniversitet - Nationellt centrum för djurvälfärd. Sveriges nationella kontaktpunkt enligt artikel 20 i rådets förordning (EG) nr 1099/2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning. . 2015-02-01

2014

Steen, M. 2014. Brott mot djur. Resurs 2014-12-02

Algers, B., Beck-Friis, J., Berg, L., Blokhuis, H., Dahlborn, K., Ekman, T., Gunnarsson, S., Hultgren, J., Jakobsson, T., Keeling, L., Pettersson, R., Sandahl, J., Staaf Larsson, B., Sjöquist, M., Steen, M., Ståhle, G., Vonstad, LM. Insikter om djurvälfärd svensk köttproduktions framtid. DN 2014-10-13.

Stéen, M., Berg, C., Staaf Larsson, B., Sjöquist, M., Ekman, T & Röcklinsberg, H. Billigt kött kan göra oss sjuka på sikt. SvD 2014-04-20.

2013

Stéen, M., Berg, L., Staaf Larsson, B. & Blokhuis, H. Ett Europeiskt nätverk för djurvälfärd. Svensk Veterinärtidning, 10, 23-26; 2013.

Stéen, M. Berg, L., Staaf Larsson, B. & Algers, A. Bättre stöd för djurskyddsarbetet på slakterier. Svensk Veterinärtidning, 6, 25-27; 2013.

Stéen, M., Thulin, C-G, Röcklinsberg, H. & Staaf Larsson, B. Svenskt hästkött – ett hållbart val. 2013-03-01. UNT.

2012

Uppdrag om alternativa metoder till djurförsök. Redovisning från Statens jordbruksverk, Sveriges lantbruksuniversitet – Nationellt centrum för djurvälfärd och Vetenskapsrådet 2012-06-15

Redovisning av uppdrag om minskad stress för djur vid djurtransporter. 2012-05-31

2011

Kommentar till: Uppdrag om genomförande av åtgärder för utsättning av varg i Sverige (Regeringsbeslut 1:9). 2011-04-13

Kan fiskar känna smärta och/eller uppleva lidande? 2010-11-30

2010

Rapport avseende Jordbruksverkets förfrågan om korthåriga hundar är lämpade att hållas utomhus dygnet runt och året om och hundars aktivitet/passivitet under dessa omständigheter. 2010-09-09

Stéen, M. Nationellt centrum för djurvälfärd, SVT, 1, 35-37, 2010

ENCAW rapporter

  • Report No. 1: Swedish Pig, Cattle, and Poultry Farmers’ Views on Animal Welfare, Molly MacGregor, Hanna Leonardsson and Karl Bruckmeier, University of Gothenburg, 2011-03-16
  • Report No. 2: Swedish Consumers’ Views on Farm Animal Welfare, Molly MacGregor, Hanna Leonardsson and Karl Bruckmeier, University of Gothenburg, 2011-03-16
  • Report No. 3: Opinions, Practices and Developments in the Supply Chain Related to Animal Welfare as a Product Attribute, Hanna Leonardsson, Molly MacGregor and Karl Bruckmeier, University of Gothenburg, 2011-03-15
  • Report No. 4: Animal-Based Measures, Molly MacGregor, Hanna Leonardsson, and Karl Bruckmeier, University of Gothenburg, 2011-03-16
  • Report No. 5: Animal Welfare Comparative Report – Producers, Consumers, Supply Chain Actors in Sweden and other European Countries, Karl Bruckmeier, Hanna Leonardsson and Molly MacGregor, University of Gothenburg, 2011-03-16
  • Report No. 6: Trends and Future Developments in Animal Welfare, Hanna Leonardsson, Molly MacGregor and Karl Bruckmeier, University of Gothenburg, 2011-03-16
  • Scenario “Animal Welfare Policy in Sweden 2021”, Karl Bruckmeier, Hanna Leonardsson, Molly MacGregor, University of Gothenburg
Sidansvarig: maria.lonn@slu.se