Utbildning

Senast ändrad: 03 maj 2018
Avnämarmöte 19 nov -15.JPG

SCAW fokuserar på uppdrags- och vidareutbildningar inom djurvälfärdsområdet.

Uppdrags- och vidareutbildningar. Vi  fokuserar vårt arbete på uppdrags- och vidareutbildningar för att hjälpa branschen i vid mening med den löpande kompetensutvecklingen. SLU:s undervisning fokuserar på grundutbildningarna. En viktig del av vårt arbete på utbildningsområdet är att stärka möjligheterna till kompetensutveckling för bland annat de yrkesgrupper som på länsstyrelserna arbetar praktiskt med djurvälfärdsfrågor. Till dessa grupper hör bland annat djurskydds- och bygghandläggare, länsveterinärer, jurister, rådgivare.

Ansvar för djurskydds- och djurvälfärdsutbildningar. SCAW tar ansvar för de utbildningsbehov inom djurvälfärd som inte har någon självklar hemvist. Ni beställer utbildningarna och SCAW ser till att de blir av.

Sidansvarig: maria.lonn@slu.se