Aktuella utbildningar

Senast ändrad: 27 februari 2019
Get, foto: Josefina Zidar.JPG

Här hittar du aktuella utbildningar inom djurskydd och djurvälfärd.

Har du frågor om våra utbildningar, kontakta oss gärna!

Vill du få inbjudningar via mail till våra kurser? Anmäl din mailadress till oss.

Djurskyddsbedömning Gris, webbkurs

Webbkurs: Djurskyddsbedömning Gris

Under 2010 och 2011 arrangerade och genomförde SCAW tillsammans med SJV utbildningar inom Djurskyddsbedömning gris. Materialet från utbildningarna 2010-2011 ligger till grund för denna webbaserade utbildning i Djurskyddsbedömning gris. 

Syfte

Syftet med kursen Djurskyddsbedömning gris är att ge samtliga deltagare en likvärdig kunskapsgrund, oavsett vilken befattning de har.

Målgrupp

Kursen är framtagen med avsikt att vara anpassad för både länsstyrelsepersonal (framför allt djurskyddshandläggare) och besättningsveterinärer (framför allt förskrivare för villkorad läkemedels­användning). Målsättningen är att de båda målgrupperna ska få en gemensam kunskapsbas att bygga vidare på. Vissa delar av utbildningen kan därmed upplevas som grundläggande för respektive målgrupp.

Övriga intresserade utöver målgrupperna är också välkomna att delta.

Kursen innehåller totalt:

  •     9 föreläsningar med tillhörande frågor. Total föreläsningstid: ca 7,5 timmar.
  •     1 inlämningsuppgift som eleven utför själv eller i grupp.
  •     Totalt 43 sidor med material från EUWelNet samt tillhörande frågor. Detta material är på engelska.
  •     Kursutvärdering (anonym).

Program

Här hittar du program till kursen!

Kursavgift och intyg

Denna webbkurs är utan kostnad. Deltagarna får inget intyg efter avslutad kurs. OBS: Vill du få ett godkännande och kursintyg efter genomförd kurs? Det kan du få till en kostnad av 600 kr exkl. moms. Kontakta oss i så fall så att vi kan kontrollera ditt resultat. 

Vi förbehåller oss rätten att neka personer utanför målgruppen att få tillgång till kursen.

 

Anmälan Djurskyddsbedömning gris, webbkurs

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera och hantera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

 

Hantering av djurskyddsbrott, webbkurs

Webbkurs: Hantering av djurskyddsbrott

Den 30 oktober 2014 arrangerade Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, ett seminarium om hantering av djurskyddsbrott.

För den som inte hade möjlighet att närvara vid seminariet finns det möjlighet att fördjupa sina kunskaper i ämnet genom att delta i denna webbaserade kurs.

Syfte

Syftet med seminariet är att fördjupa kunskapen hos de olika aktörerna vid djurskyddsbrott och att öka kunskapen om veterinärmedicinsk forensik och obduktion samt hur fallgropar kan undvikas på brottsplatsen och vad myndigheterna bör tänka på för att få hållbara domslut.

Målgrupp

Seminariet riktar sig till poliser, åklagare och kontrollpersonal vid länsstyrelserna (djurskyddshandläggare, länsveterinärer och jurister) samt veterinärer som kommer i kontakt med brott mot djur eller brottsutredningar.

Program

Här hittar du ett program för kursen.

Kursavgift och intyg

Denna webbkurs är utan kostnad. Deltagarna får inget intyg efter avslutad kurs. OBS: Vill du få ett godkännande och kursintyg efter genomförd kurs? Det kan du få till en kostnad av 600 kr exkl. moms. Kontakta oss i så fall så att vi kan kontrollera ditt resultat. 

Vi förbehåller oss rätten att neka personer utanför målgruppen att få tillgång till kursen.

 

Anmälan Hantering av djurskyddsbrott, webbkurs

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera och hantera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

 

 

Hästens funktion och behov i relation till djurskyddskontrollen, webbkurs

Webbkurs: Hästens funktion och behov i relation till djurskyddskontroll

Den 22 september 2015 arrangerade Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, ett seminarium om Hästens funktion och behov i relation till djurskyddskontroll. Kursen innehöll hästens etologi, foder, hur man mäter välfärd, hovar och hovvård, bedömning och kontroll (hull, hovar m.m.) samt djuromsorgsprogrammet Travarhälsan.

För den som inte hade möjlighet att närvara vid seminariet finns det nu möjlighet att fördjupa sina kunskaper i ämnet genom att delta i denna webbaserade version. Avsnittet om hovar och hovvård är dock inte med i denna webbversion.

Syfte

Syftet med seminariet är att fördjupa kunskapen om häst hos länsstyrelsens kontrollpersonal och annan kontrollpersonal. 

Målgrupp

Målgruppen är främst länsstyrelsens djurskyddshandläggare men även veterinärer och andra intresserade är välkomna.

Program

Här hittar du ett program med avsnitten och längden på inspelningarna. Efter vissa avsnitt finns några enkla frågor. Du kan svara på frågorna flera gånger och svaren kommer inte att kontrolleras.

Kursavgift och intyg

Denna webbkurs är utan kostnad. Deltagarna får inget intyg efter avslutad kurs.

 

Anmälan Hästens funktion och behov, webbkurs

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera och hantera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Psykiskt lidande hos djur, webbkurs

Psykiskt lidande hos djur

Den 28 november arrangerade Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, ett seminarium om psykiskt lidande hos djur. Seminariet riktade sig främst till de yrkesroller som är involverade i djurrättsfall; djurskyddshandläggare, jurister, polis, åklagare, domare m.fl. För målgruppen kommer detta seminarium att erbjudas som gratis webbkurs efter sommaren. 

Syfte

Hur handläggar man ett ärende där djur farit psykiskt illa? Vilka underlag krävs för att styrka lidandet och vad måste varje yrkesroll göra för att ärendet skall tas upp i rätten för bedömning? Dessutom kommer vi att få information om övergången av djurärenden från polisen till länsstyrelserna. Hur är det tänkt att fungera? 

Målgrupp

Seminariet riktar sig till poliser, åklagare och kontrollpersonal vid länsstyrelserna (djurskyddshandläggare, länsveterinärer och jurister) samt veterinärer som kommer i kontakt med ärenden där djur farit psykiskt illa.

Program

Här hittar du ett Program för kursen.

Kursavgift och intyg

Denna webbkurs är utan kostnad. Deltagarna får inget intyg efter avslutad kurs. OBS: Vill du få ett godkännande och kursintyg efter genomförd kurs? Det kan du få till en kostnad av 600 kr exkl. moms. Kontakta oss i så fall så att vi kan kontrollera ditt resultat. 

Vi förbehåller oss rätten att neka personer utanför målgruppen att få tillgång till kursen.

 

Psykiskt lidande hos djur

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera och hantera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Bedömning av mjölkkostallar

Webbkurs: Bedömning mjölkkostallar

Den 23-24 januari 2018 arrangerade SCAW en kurs i bedömning av mjölkkostallar. 

Syfte

Syftet med kursen Bedömning mjölkkostallar är att ge samtliga deltagare möjlighet att lära sig mer om stallar för mjölkkor.

Målgrupp

Seminariet riktar sig till Länsstyrelsens personal samt rådgivare.

Program

Här hittar du ett Program för kursen.

Kursavgift och intyg

Denna webbkurs är utan kostnad. Deltagarna får inget intyg efter avslutad kurs. OBS: Vill du få ett godkännande och kursintyg efter genomförd kurs? Det kan du få till en kostnad av 600 kr exkl. moms. Kontakta oss i så fall så att vi kan kontrollera ditt resultat.

 

Anmälan Bedömning mjölkkostallar

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera och hantera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

 

 

Seminarium grisproduktion och forskning

Seminarium: Grisproduktion och forskning -Vad är senaste nytt?

Den 22 mars 2019 anordnar Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, ett seminarium om grisproduktion och forskning med fokus på de senaste rönen inom grisforskning.

Vi välkomnar grisproducenter, rådgivare, veterinärer och länsstyrelsens personal. Kom och lyssna på Sveriges främsta forskare inom gris, ställ frågor och träffa andra inom samma verksamhetsområde.

Plats: Smedjan, Skara.

Det är ingen avgift och SCAW bjuder på lunch och fika. Dock är det obligatorisk anmälan och 200 kr i avgift om man inte avbokar vid förhinder!

Här hittar du program för seminariet.

 

Sidansvarig: josefina.zidar@slu.se