Aktuella utbildningar

Senast ändrad: 07 februari 2018
Get.JPG

Här hittar du aktuella utbildningar inom djurskydd och djurvälfärd.

Har du frågor om våra utbildningar, kontakta oss gärna!

Vill du få inbjudningar via mail till våra kurser? Anmäl din mailadress till maria.lonn@slu.se.

Kontakt: Maria Forsberg Lönn, e-post: maria.lonn@slu.se

Djurskyddsbedömning Gris, webbkurs

Webbkurs: Djurskyddsbedömning Gris

Under 2010 och 2011 arrangerade och genomförde SCAW tillsammans med SJV utbildningar inom Djurskyddsbedömning gris. Materialet från utbildningarna 2010-2011 ligger till grund för denna webbaserade utbildning i Djurskyddsbedömning gris. 

Syftet med kursen Djurskyddsbedömning gris är att ge samtliga deltagare en likvärdig kunskapsgrund, oavsett vilken befattning de har Målgrupp

Kursen är framtagen med avsikt att vara anpassad för både länsstyrelsepersonal (framför allt djurskyddshandläggare) och besättningsveterinärer (framför allt förskrivare för villkorad läkemedels­användning). Målsättningen är att de båda målgrupperna ska få en gemensam kunskapsbas att bygga vidare på. Vissa delar av utbildningen kan därmed upplevas som grundläggande för respektive målgrupp.

Övriga intresserade utöver målgrupperna är också välkomna att delta.

Kursen innehåller totalt:

  •     9 föreläsningar med tillhörande frågor. Total föreläsningstid: ca 7,5 timmar.
  •     1 inlämningsuppgift som eleven utför själv eller i grupp.
  •     Totalt 43 sidor med material från EUWelNet samt tillhörande frågor. OBS! Detta material är på engelska.
  •     Kursutvärdering (anonym).

Här hittar du program till kursen!

Observera att inloggningsuppgifterna skickas manuellt och att det kan dröja några dagar innan det kommer. 

Kostnad:
Kursen är gratis men du måste anmäla dig för att få inloggningsuppgifter. Vi förbehåller oss rätten att neka personer utanför målgruppen att få tillgång till kursen.

Du får inget intyg eftersom vi inte kommer att kontrollera om du fullgjort kursen eller ej.
OBS: Vill du få ett godkännande och kursintyg efter genomförd kurs? Det kan du få till en kostnad av 600 kr exkl. moms. Kontakta oss i så fall så att vi kan kontrollera ditt resultat.

Kontakta Maria Forsberg Lönn, e-post mailto:maria.lonn@slu.seom du har frågor.

Välkommen med din anmälan!

Anmälan Djurskyddsbedömning gris, webbkurs

De uppgifter du registrerar här kommer att sparas i en databas hos SLU. Personuppgiftslagen, PUL, kräver att du först godkänner detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på SLU:s webb på sidan Om webbplatsen, i sidfoten.

Hantering av djurskyddsbrott, webbkurs

Webbkurs: Hantering av djurskyddsbrott

Den 30 oktober 2014 arrangerade Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, ett seminarium om hantering av djurskyddsbrott.

För den som inte hade möjlighet att närvara vid seminariet finns det möjlighet att fördjupa sina kunskaper i ämnet genom att delta i denna webbaserade kurs.

Syfte

Syftet med seminariet är att fördjupa kunskapen hos de olika aktörerna vid djurskyddsbrott och att öka kunskapen om veterinärmedicinsk forensik och obduktion samt hur fallgropar kan undvikas på brottsplatsen och vad myndigheterna bör tänka på för att få hållbara domslut.

Målgrupp

Seminariet riktar sig till poliser, åklagare och kontrollpersonal vid länsstyrelserna (djurskyddshandläggare, länsveterinärer och jurister) samt veterinärer som kommer i kontakt med brott mot djur eller brottsutredningar.

Kostnad

Kursen är gratis men du måste anmäla dig för att få inloggningsuppgifter. Vi förbehåller oss rätten att neka personer utanför målgruppen att få tillgång till kursen.

Du får inget intyg eftersom vi inte kommer att kontrollera om du fullgjort kursen eller ej.
OBS: Vill du få ett godkännande och kursintyg efter genomförd kurs? Det kan du få till en kostnad av 600 kr exkl. moms. Kontakta oss i så fall så att vi kan kontrollera ditt resultat.

Här hittar du ett program för kursen.

Anmälan kan göras när som helst men du bör slutföra kursen inom 3 månader.

Kontakta Maria Forsberg Lönn, e-post maria.lonn@slu.se om du har några frågor.

Varmt välkommen med din anmälan!

Anmälan Hantering av djurskyddsbrott, webbkurs

De uppgifter du registrerar här kommer att sparas i en databas hos SLU. Personuppgiftslagen, PUL, kräver att du först godkänner detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på SLU:s webb på sidan Om webbplatsen, i sidfoten.

Hästens funktion och behov i relation till djurskyddskontrollen, webbkurs

Webbkurs: Hästens funktion och behov i relation till djurskyddskontroll

Den 22 september 2015 arrangerade Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, ett seminarium om Hästens funktion och behov i relation till djurskyddskontroll. Kursen innehöll hästens etologi, foder, hur man mäter välfärd, hovar och hovvård, bedömning och kontroll (hull, hovar m.m.) samt djuromsorgsprogrammet Travarhälsan.

För den som inte hade möjlighet att närvara vid seminariet finns det nu möjlighet att fördjupa sina kunskaper i ämnet genom att delta i denna webbaserade version. Avsnittet om hovar och hovvård är dock inte med i denna webbversion.

Syfte

Syftet med seminariet är att fördjupa kunskapen om häst hos länsstyrelsens kontrollpersonal och annan kontrollpersonal. 

Målgrupp

Målgruppen är främst länsstyrelsens djurskyddshandläggare men även veterinärer och andra intresserade är välkomna.

Program

Här hittar du ett program med avsnitten och längden på inspelningarna. Efter vissa avsnitt finns några enkla frågor. Du kan svara på frågorna flera gånger och ingen kommer att kontrollera dina svar.

Kursavgift och intyg

Denna webbkurs är utan kostnad. Deltagarna får inget intyg efter avslutad kurs.

Anmälan Hästens funktion och behov, webbkurs

De uppgifter du registrerar här kommer att sparas i en databas hos SLU. Personuppgiftslagen, PUL, kräver att du först godkänner detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på SLU:s webb på sidan Om webbplatsen, i sidfoten.

Träffar för djurskyddsansvariga på slakterier, 9 och 10 april 2018

25 Den 9 samt 10 april arrangerar SCAW tillsammans med KRAV två träffar för djurskyddsansvariga på svenska slakterier. 

Den 9 april välkomnar vi representanter från slakterier för fjäderfä (vita köttet).

Den 10 april välkomnar vi representanter från slakterier för nöt/gris/får (röda köttet).

Målgrupp: Djurskyddsansvariga och personer med motsvarande funktion vid slakterier för alla förekommande djurslag bjuds in till dessa träffar. OBS: Träffarna är ENDAST ÖPPNA för djurskyddsansvariga på slakterierna. Inbjudan har gått ut till berörda parter. 

Preliminärt program

Bakgrund
SCAW (Nationellt centrum för djurvälfärd) vid SLU har utsetts till nationell kontaktpunkt/-vetenskapligt referenscentrum för frågor rörande slakt och avlivning. För andra året i rad anordnar vi en träff för de djurskyddsansvariga på alla svenska slakterier, i samarbete med KRAV. KRAV har sedan några år tillbaka anordnat årliga träffar för djurskyddsansvariga på sina certifierade slakterier, i enlighet med KRAVs regel 10.1.3. Även i år har vi valt att dela upp det på två dagar, för fjäderfä respektive övriga djurslag för att kunna fokusera på relevanta frågor inom respektive kategori.

Syfte
Syftet med årets möte är att informera och diskutera kring frågor om djurhantering i samband med slakt, som en del i slakteriernas arbete för att säkerställa ett gott djurskydd. Under dagen hålls presentationer av bl.a. Lotta Berg från SCAW/SLU, Elsie Carjemo och Ingrid Medin från Livsmedelsverket, samt Johan Lindsjö från SCAW/SLU. Vi kommer även ordna gruppdiskussioner för att ge er en möjlighet att utbyta erfarenheter i mindre grupper. Sista delen av dagen kommer Paula Quintana Fernandez och Maud Gustafsson Fahlbeck från KRAV att ta upp aktuella frågor för de KRAV-certifierade slakterierna.

Syftet med träffarna är alltså att få till stånd ett erfarenhetsutbyte, en kunskapsutveckling, att lyfta djurskydds- och djuromsorgsfrågor, samt att stimulera utbytet mellan slakterierna och med forskare och andra experter.

Vanligen har varje slakteri en djurskyddsansvarig men vi är medvetna om att man ibland delat upp detta eller även utsett en ställföreträdare, så varje slakteri eller annan organisation har möjlighet att välja att skicka en eller två personer. Vi bjuder även in representanter från certifieringsorganen och rådgivare med fokus på djurvälfärd som är verksamma inom KRAV-certifierad slakt.

Övrigt
Båda dagarna startar 9.00 med kaffe och avslutas 15.00 med kaffe och utvärdering (slut ca 15.30). Dagarna avrundas med ytterligare en timme med information specifikt för KRAV-certifierade slakterier. Vi kommer att hålla till i SLUs lokal ”Smedjan” i Skara. Slutligt program meddelas senare.

Vi uppmanar er att gärna skicka in frågor i förväg. Är det någon fråga du tycker är viktigt att ta upp i år eller vid kommande möten? Titta gärna i detaljprogrammet och se om du har någon specifik fråga du vill att vi tar upp. Mejla oss! 

Frågor till SCAW?

Välkommen att kontakta Elin Spangenberg, Elin.Spangenberg@slu.se

Frågor till KRAV?

Välkommen att kontakta Paula Quintana Fernandez, paula.quintana@krav.se

Anmäl dig här SENAST den 25 mars!

Träff för djurskyddsansvariga på slakterier

KRAV-certifierat slakteri
De uppgifter du registrerar här kommer att sparas i en databas hos SLU. Personuppgiftslagen, PUL, kräver att du först godkänner detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på SLU:s webb på sidan Om webbplatsen, i sidfoten.

 

Sidansvarig: maria.lonn@slu.se