Aktuella utbildningar

Senast ändrad: 03 maj 2018
Get.JPG

Här hittar du aktuella utbildningar inom djurskydd och djurvälfärd.

Har du frågor om våra utbildningar, kontakta oss gärna!

Vill du få inbjudningar via mail till våra kurser? Anmäl din mailadress till oss.

Djurskyddsbedömning Gris, webbkurs

Webbkurs: Djurskyddsbedömning Gris

OBS! För närvarande kan vi tyvärr inte ta emot anmälningar till webbkurserna. Anmälningsformuläret öppnas åter efter sommaren.

Under 2010 och 2011 arrangerade och genomförde SCAW tillsammans med SJV utbildningar inom Djurskyddsbedömning gris. Materialet från utbildningarna 2010-2011 ligger till grund för denna webbaserade utbildning i Djurskyddsbedömning gris. 

Syftet med kursen Djurskyddsbedömning gris är att ge samtliga deltagare en likvärdig kunskapsgrund, oavsett vilken befattning de har Målgrupp

Kursen är framtagen med avsikt att vara anpassad för både länsstyrelsepersonal (framför allt djurskyddshandläggare) och besättningsveterinärer (framför allt förskrivare för villkorad läkemedels­användning). Målsättningen är att de båda målgrupperna ska få en gemensam kunskapsbas att bygga vidare på. Vissa delar av utbildningen kan därmed upplevas som grundläggande för respektive målgrupp.

Övriga intresserade utöver målgrupperna är också välkomna att delta.

Kursen innehåller totalt:

  •     9 föreläsningar med tillhörande frågor. Total föreläsningstid: ca 7,5 timmar.
  •     1 inlämningsuppgift som eleven utför själv eller i grupp.
  •     Totalt 43 sidor med material från EUWelNet samt tillhörande frågor. OBS! Detta material är på engelska.
  •     Kursutvärdering (anonym).

Här hittar du program till kursen!

Observera att inloggningsuppgifterna skickas manuellt och att det kan dröja några dagar innan det kommer. 

Kostnad:
Kursen är gratis men du måste anmäla dig för att få inloggningsuppgifter. Vi förbehåller oss rätten att neka personer utanför målgruppen att få tillgång till kursen.

Du får inget intyg eftersom vi inte kommer att kontrollera om du fullgjort kursen eller ej.
OBS: Vill du få ett godkännande och kursintyg efter genomförd kurs? Det kan du få till en kostnad av 600 kr exkl. moms. Kontakta oss i så fall så att vi kan kontrollera ditt resultat.

OBS! För närvarande kan vi tyvärr inte ta emot anmälningar till webbkurserna. Anmälningsformuläret öppnas åter efter sommaren.

 

Hantering av djurskyddsbrott, webbkurs

Webbkurs: Hantering av djurskyddsbrott

OBS! För närvarande kan vi tyvärr inte ta emot anmälningar till webbkurserna. Anmälningsformuläret öppnas åter efter sommaren.

Den 30 oktober 2014 arrangerade Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, ett seminarium om hantering av djurskyddsbrott.

För den som inte hade möjlighet att närvara vid seminariet finns det möjlighet att fördjupa sina kunskaper i ämnet genom att delta i denna webbaserade kurs.

Syfte

Syftet med seminariet är att fördjupa kunskapen hos de olika aktörerna vid djurskyddsbrott och att öka kunskapen om veterinärmedicinsk forensik och obduktion samt hur fallgropar kan undvikas på brottsplatsen och vad myndigheterna bör tänka på för att få hållbara domslut.

Målgrupp

Seminariet riktar sig till poliser, åklagare och kontrollpersonal vid länsstyrelserna (djurskyddshandläggare, länsveterinärer och jurister) samt veterinärer som kommer i kontakt med brott mot djur eller brottsutredningar.

Kostnad

Kursen är gratis men du måste anmäla dig för att få inloggningsuppgifter. Vi förbehåller oss rätten att neka personer utanför målgruppen att få tillgång till kursen.

Du får inget intyg eftersom vi inte kommer att kontrollera om du fullgjort kursen eller ej.
OBS: Vill du få ett godkännande och kursintyg efter genomförd kurs? Det kan du få till en kostnad av 600 kr exkl. moms. Kontakta oss i så fall så att vi kan kontrollera ditt resultat.

Här hittar du ett program för kursen.

OBS! För närvarande kan vi tyvärr inte ta emot anmälningar till webbkurserna. Anmälningsformuläret öppnas åter efter sommaren.

 

 

Hästens funktion och behov i relation till djurskyddskontrollen, webbkurs

Webbkurs: Hästens funktion och behov i relation till djurskyddskontroll

OBS! För närvarande kan vi tyvärr inte ta emot anmälningar till webbkurserna. Anmälningsformuläret öppnas åter efter sommaren.

Den 22 september 2015 arrangerade Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, ett seminarium om Hästens funktion och behov i relation till djurskyddskontroll. Kursen innehöll hästens etologi, foder, hur man mäter välfärd, hovar och hovvård, bedömning och kontroll (hull, hovar m.m.) samt djuromsorgsprogrammet Travarhälsan.

För den som inte hade möjlighet att närvara vid seminariet finns det nu möjlighet att fördjupa sina kunskaper i ämnet genom att delta i denna webbaserade version. Avsnittet om hovar och hovvård är dock inte med i denna webbversion.

Syfte

Syftet med seminariet är att fördjupa kunskapen om häst hos länsstyrelsens kontrollpersonal och annan kontrollpersonal. 

Målgrupp

Målgruppen är främst länsstyrelsens djurskyddshandläggare men även veterinärer och andra intresserade är välkomna.

Program

Här hittar du ett program med avsnitten och längden på inspelningarna. Efter vissa avsnitt finns några enkla frågor. Du kan svara på frågorna flera gånger och svaren kommer inte att kontrolleras.

Kursavgift och intyg

Denna webbkurs är utan kostnad. Deltagarna får inget intyg efter avslutad kurs.

OBS! För närvarande kan vi tyvärr inte ta emot anmälningar till webbkurserna. Anmälningsformuläret öppnas åter efter sommaren.

Kommande webbkurs: Psykiskt lidande hos djur

Kommande webbkurs: Psykiskt lidande hos djur

Den 28 november arrangerade Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, ett seminarium om psykiskt lidande hos djur. Seminariet riktade sig främst till de yrkesroller som är involverade i djurrättsfall; djurskyddshandläggare, jurister, polis, åklagare, domare m.fl. För målgruppen kommer detta seminarium att erbjudas som gratis webbkurs efter sommaren. 

Innehåll: Hur handläggar man ett ärende där djur farit psykiskt illa? Vilka underlag krävs för att styrka lidandet och vad måste varje yrkesroll göra för att ärendet skall tas upp i rätten för bedömning? Dessutom kommer vi att få information om övergången av djurärenden från polisen till länsstyrelserna. Hur är det tänkt att fungera?

Program

Kommande webbkurs: Bedömning av mjölkkostallar

Kommande webbkurs: Bedömning mjölkkostallar

Den 23-24 januari 2018 arrangerade SCAW en kurs i bedömning av mjölkkostallar. Kursen pågick lunch till lunch. Drygt 50 personer kom till Uppsala för att lära sig mer om stallar för mjölkkor. För målgruppen kommer detta seminarium att erbjudas som gratis webbkurs efter sommaren.

Målgrupp: Länsstyrelsens personal samt rådgivare.

Program

Sidansvarig: maria.lonn@slu.se