Fältarbete i NILS

Senast ändrad: 04 december 2017
Faltarbete_ingress.jpg

NILS anställer varje år forskningsbiträden för fältinventering under sommarhalvåret. Vi söker dig som har goda artkunskaper och är van att vistas ute i naturen. Arbetet är fysiskt krävande. 

I NILS fältinventering sker arbetet i tvåmannalag och i arbetsuppgifterna ingår bland annat artbestämning och täckningsgradsbedömning av kärlväxter, mossor och lavar, bedömning av naturtyper och skogliga mätningar.

I fjärils- och humleinventeringen arbetar du ensam och inventerar fjärilar och humlor i ängs- och betesmarker. Eftersom detta arbete huvudsakligen utförs i betesmarker är det nödvändigt att du är orädd för nötkreatur och hästar.

Båda inventeringarna innebär mycket bilåkande och B-körkort är därför ett krav.

Detaljerad information om inventeringsmetodik för respektive inventering hittar du i fältinstruktionerna bland våra publikationer.

Ansökan för 2017 års fältsäsong är nu avslutad.

 


Kontaktinformation

Maria Sjödin, fältansvarig NILS
Institutionen för skoglig resurshushållning/Avdelningen för landskapsanalys, SLU
maria.sjodin@slu.se, 090-786 84 89, 073-039 37 75