Fältarbete i NILS

Senast ändrad: 15 februari 2021

NILS anställer varje år forskningsbiträden för fältinventering under sommarhalvåret. Vi söker dig som har goda artkunskaper och är van att vistas ute i naturen. Arbetet är fysiskt krävande. 

I våra fältinventeringar sker arbetet i tvåmannalag och i arbetsuppgifterna ingår bland annat artbestämning och täckningsgradsbedömning av kärlväxter, mossor och lavar, bedömning av naturtyper och skogliga mätningar.

Arbetet innebär mycket bilkörning och B-körkort är därför ett krav.

Ansökan är öppen 28 januari – 28 februari och sker via ett webbaserat ansökningsformulär i ReachMee. Länk publiceras här när ansökan öppnat.
För mer information kontakta Maria Sjödin, 090-786 84 89.


Kontaktinformation

Maria Sjödin, fältansvarig NILS
Institutionen för skoglig resurshushållning/Avdelningen för landskapsanalys, SLU
maria.sjodin@slu.se, 090-786 84 89, 073-039 37 75