Fältarbeta i NILS fältinventeringar

Senast ändrad: 16 januari 2023

NILS anställer varje år forskningsbiträden för fältinventering under sommarhalvåret. Vi söker dig som har goda artkunskaper och är van att vistas ute i naturen.

Till sommaren anställer institutionen för skoglig resurshushållning forskningsbiträden för NILS fältinventeringar i flera olika inventeringsprogram som jobbar på havsstrand, gräsmarker, lövskogar och i fjällen. Arbetet bedrivs i fält under sommarhalvåret och tjänsten är en säsongsanställning. Vi söker dig som vill ha ett varierande, rörligt och fysiskt krävande utomhusjobb.

För att arbeta som forskningsbiträde vid institutionen måste du ha:

  • B-körkort och förutsättning att kunna köra säkert
  • god fysik och fältvana och trivas att arbeta utomhus i alla väder
  • möjlighet att bo och arbeta lång tid på annan ort
  • god samarbetsförmåga
  • god datorvana
  • god förmåga att tolka text, förstå och uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska

Vi anställer personer med biologi, biogeo, skoglig eller likvärdig kompetens, helst med universitets- eller högskoleexamen. Erfarenhet av biologisk/skoglig fältinventering är meriterande. All instruktion och annan litteratur är på svenska, liksom internutbildning.

Arbetsmiljön vid fältarbete sker i många olika miljöer med olika risker, vilket kräver att du ska ha ett gott omdöme och följa våra uppsatta säkerhetsrutiner som syftar till att säkerställa en god arbetsmiljö.

Läs mer om NILS fältinventeringar (dvs. arbeta i Gräsmarks- och lövskogsinventeringarna, samt Fjäll- eller Strandinventeringen)och Fjärils- och humleinventeringen längre ner på sidan.

NILS fältinventeringar

NILS fältinventeringar har i regel behov av 22 forskningsbiträden med lagarbete två personer i varje och en tidsbegränsad anställning för kortare perioder. Arbete kommer att erbjudas för hela säsongen. Under maj och juni pågår inventeringar inriktade på lövskogar och gräsmarker. I den senare delen av säsongen utförs fältinventering i fjällen och strandinventering längs kusterna.

Under en arbetsdag inventerar laget en trakt med i snitt 6 provytor. På provytorna registreras variabler om det aktuella ägoslaget (ex. lövskog, gräsmark eller fjäll). I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att med för inventeringarna gällande metodik, artbestämma och bedöma täckning av kärlväxter, mossor och lavar, klassificering av naturtyper, och skogliga mätningar.

Fältinventeringarnas introduktionsutbildning kommer att hållas i början av maj och därpå startar Gräsmarks- och lövskogsinventeringen, i juli Fjällinventeringen och senare i juli parallellt med övriga inventeringar startar Havsstrandsinventeringen. Inventeringssäsongen pågår preliminärt från andra veckan i maj till mitten/slutet av september.

Boende kan vara svårt att ordna i vissa avlägsna områden (ex. kalfjäll), varför du måste vara beredd att tälta en längre tid vid behov.

God kunskap om svenska arter (mossor, lavar och kärlväxter) är en förutsättning för att klara arbetet. En del av arbetet utförs i betesmarker och det är därför en fördel om du är orädd för nötkreatur och hästar.

Arbetsdagen är 10 timmars och under en 4-veckors-period arbetar man normalt 16 dagar, oftast uppdelat i två block. Arbetstidens utlägg anpassar varje lag efter fältarbetet eftersom resor inte ska inverka negativt på fältarbetet. Exempelvis vid arbete på långa avstånd kan fler än två block läggas samman för att ha en längre ledighet däremellan.

Boende under arbetsperioden planeras och bestäms inom arbetslaget. Vanliga boendeformer är tält, campingar, vandrarhem eller hotell. Vi tillhandahåller fältutrustning och bilar. Jobbet innebär mycket resande och beroende på avstånd mellan hemort och arbetsområde bör du vara beredd på resor med både flyg, tåg och bil. Det förekommer ibland helikopter- eller båttransport till provytorna.

Det är viktigt att du känner ansvar för ditt arbete, har ett genuint artintresse och att du kan arbeta självständigt samtidigt som du med din kollega är en enhet som ansvarar för arbetet som utförs.

För mer information om inventeringsmetodik, se tidigare års fältinstruktioner.

-------------------------------------------------------------------------------------

Fakta NILS fältinventeringar:

För mer information, kontakta Maria Sjödin, 090-786 84 89 eller Viktor Johannessen, 090-786 85 26.
Välkommen att registrera din ansökan här (aktiveras 2023-01-15) senast den 2023-02-24.
Vi kommer behandla ansökningarna fortlöpande under ansökningstiden.

-------------------------------------------------------------------------------------

Fjärils- och humleinventering

Fjärils- och humleinventeringen är ett uppdrag som SLU utför åt Jordbruksverket med syfte att följa kvalitetsförändringar i ängs- och betesmarker. Fältarbetet innebär inventering av fjärilar och humlor i ängs- och betesmarker över hela landet. Inför årets säsong söker vi 8 inventerare.

Vad innebär arbetet?

Som inventerare i fjärils- och humleinventeringen arbetar man ensam i fält, men har regelbunden telefonkontakt med någon av sina fältkollegor och fältansvarig personal på institutionen. Arbetsuppgifterna består av inventering och artbestämning av fjärilar och humlor längs förutbestämda linjer inom ängs- och betesmarker. Kontakter med markägare kan förekomma.

Fjärilsinventeringen inleds med 2 dagars utbildning utanför Linköping sista veckan i april. Säsongen sträcker sig sedan ungefär från första delen av maj till början eller mitten av augusti, beroende på vädret under säsongen.

Arbetsinsatsen i fjärilsinventeringen är svår att beräkna och planera i förväg eftersom inventeringen är väderberoende. Som inventerare är man därför anställd på 50 % under hela perioden maj-augusti. Det innebär att en garanterad lön motsvarande 50 % av heltid betalas ut varje månad. All arbetstid registreras och lön betalas sedan ut för all tid som överstiger den tid inventeraren är garanterad lön för. Traktamente och förrättningstillägg tillkommer. För arbete på helger utgår ingen övertidsersättning. Resor och restid betalas av arbetsgivaren. Boende under arbetsperioden planeras och bestäms av inventeraren. Vanliga boendeformer är campingar, vandrarhem eller hotell.

För mer information om inventeringsmetodik, se tidigare års fältinstruktion.

Särskilda krav

Huvuddelen av arbetet utförs i betesmarker och det är därför nödvändigt att du är orädd för nötkreatur och hästar.

För arbetet krävs att du har god artkunskap. Det är viktigt att du känner ansvar för ditt arbete, har ett genuint artintresse och att du kan arbeta självständigt.

-------------------------------------------------------------------------------------

Fakta Fjärils- och humleinventeringen:

För mer information, kontakta Saskia Sandring, 090-786 82 53 eller Hampus Jarhede, 073-045 96 83.
Välkommen att registrera din ansökan här (aktiveras 2023-01-15) senast den 2023-02-24.
Vi kommer behandla ansökningarna fortlöpande under ansökningstiden.

-------------------------------------------------------------------------------------

Ansökan

Läs detta innan du fyller i ansökan:

Ansökan sker via webben i ReachMee. Du måste registrera en användare för att kunna fylla i ansökningsformuläret. Obligatoriska fält är markerade med stjärna, dessa måste fyllas i för att kunna skicka in ansökan. Ansökan går att ändra till sista ansökningsdag.

CV, personligt brev, eventuella examen/studieintyg samt dokumentation som styrker dina kunskaper ska bifogas i ansökan.

 

Välkommen med din ansökan!


Kontaktinformation

Maria Sjödin, Fältansvarig NILS
Institutionen för skoglig resurshushållning, Avdelningen för landskapsanalys
maria.sjodin@slu.se, 090-7868489, 073-0393775