Fältarbete i NILS

Senast ändrad: 04 mars 2019
Faltarbete_ingress.jpg

NILS och Fjärils- och humleinventeringen anställer varje år forskningsbiträden för fältinventering under sommarhalvåret. Vi söker dig som har goda artkunskaper och är van att vistas ute i naturen. Arbetet är fysiskt krävande. 

I NILS fältinventering sker arbetet i tvåmannalag och i arbetsuppgifterna ingår bland annat artbestämning och täckningsgradsbedömning av kärlväxter, mossor och lavar, bedömning av naturtyper och skogliga mätningar.

I Fjärils- och humleinventeringen arbetar du ensam och inventerar fjärilar och humlor i ängs- och betesmarker. Eftersom detta arbete huvudsakligen utförs i betesmarker är det nödvändigt att du är orädd för nötkreatur och hästar.

Båda inventeringarna innebär mycket bilkörning och B-körkort är därför ett krav.

Ansökan för fältsäsongen 2019 är avslutad.
 


Kontaktinformation

Maria Sjödin, fältansvarig NILS
Institutionen för skoglig resurshushållning/Avdelningen för landskapsanalys, SLU
maria.sjodin@slu.se, 090-786 84 89, 073-039 37 75

Erik Cronvall, Forskningsingenjör
Institutionen för skoglig resurshushållning/Avdelningen för landskapsanalys, SLU
erik.cronvall@slu.se, 090-786 86 24, 070-780 26 46