Databeställning

Senast ändrad: 16 oktober 2020

Kontakta Henrik Hedenås för information om hur man kan beställa data från Vardagslandskapet (gamla NILS), fjällinventeringen och lövskogs- och gräsmarksinventeringen.

Kontakta Hans Gardfjell för information om hur man kan beställa data från Havsstrandinventeringen.

Kontakta Saskia Sandring för information om hur man kan beställa data från Fjärils och humleinventeringen.

 


Kontaktinformation

Henrik Hedenås, Programchef NILS
Institutionen för skoglig resurshushållning/Avdelningen för landskapsanalys, SLU
henrik.hedenas@slu.se090-786 86 41

Sidansvarig: Pernilla.Christensen@slu.se