Databeställning

Senast ändrad: 22 april 2021

Kontakta Henrik Hedenås för information om hur man kan beställa data från Vardagslandskapet (gamla NILS), fjällinventeringen och lövskogs- och gräsmarksinventeringen.

Kontakta Hans Gardfjell för information om hur man kan beställa data från Havsstrandinventeringen.

Kontakta Saskia Sandring för information om hur man kan beställa data från Fjärils och humleinventeringen.

 


Kontaktinformation

Henrik Hedenås, Programchef NILS, Projektledare för gräsmarks och lövskogsinventeringen
Institutionen för skoglig resurshushållning/Avdelningen för landskapsanalys, SLU
henrik.hedenas@slu.se, 090-786 86 41

Hans Gardfjell, Programchef THUF, Projektledare Havsstrandinventeringen
Institutionen för skoglig resurshushållning/Avdelningen för landskapsanalys, SLU
hans.gardfjell@slu.se, 090-786 82 41