Databeställning

Senast ändrad: 01 april 2019

Kontakta Henrik Hedenås för information om hur man kan beställa data från NILS.


Kontaktinformation

Henrik Hedenås, Programchef NILS
Institutionen för skoglig resurshushållning/Avdelningen för landskapsanalys, SLU
henrik.hedenas@slu.se090-786 86 41

Sidansvarig: Erik.Cronvall@slu.se