Databeställning

Senast ändrad: 02 oktober 2017

Vänligen kontakta Pernilla Christensen för information om hur man kan beställa data från NILS.


Kontaktinformation

Pernilla Christensen, Avdelningschef
Institutionen för skoglig resurshushållning/Avdelningen för landskapsanalys, SLU
pernilla.christensen@slu.se, 090-786 85 27070-633 73 86