Databeställning

Senast ändrad: 07 september 2018

Vänligen kontakta Henrik Hedenås för information om hur man kan beställa data från NILS.


Kontaktinformation

Henrik Hedenås, Programchef NILS
Institutionen för skoglig resurshushållning/Avdelningen för landskapsanalys, SLU
henrik.hedenas@slu.se090-786 86 41