Datavärdskap Naturdata:Landskap

Senast ändrad: 16 januari 2023
Rotvälta

På uppdrag av Naturvårdverket håller SLU på att ta fram ett Datavärdskap för Naturdata. Datavärdskap Naturdata består av två delar vid SLU - ett för Arter som Artdatabanken tar fram och ett för Landskap som avdelningen för Landskapsanalys vid institutionen för skoglig resurshushållning tar fram.


Kontaktinformation

Pernilla Christensen, prodekan vid fakulteten för skogsvetenskap, miljöanalysspecialist vid institutionen för skoglig resurshushållning/Avdelningen för landskapsanalys, SLU
pernilla.christensen@slu.se, 090-786 85 27, 070-633 73 86