Datavärdskap Naturdata:Landskap

Senast ändrad: 16 november 2020

På uppdrag av Naturvårdverket håller SLU på att ta fram ett Datavärdskap för Naturdata. Datavärdskap Naturdata består av två delar vid SLU - ett för Arter som Artdatabanken tar fram och ett för Landskap som avdelningen för Landskapsanalys vid institutionen för skoglig resurshushållning tar fram.


Kontaktinformation