Fjäll

Senast ändrad: 20 oktober 2020
Vy över fjällen

När gamla NILS (vardagslandskapet) gjordes om under 2019/2020 och därmed upphörde nationellt fortsatte inventeringen i fjällen. Utifrån de data som samlas in i fjällen från 2003 och fortsatt levereras bland annat resultat in årligen till miljömålet "En storslagen fjällmiljö" på nationell nivå och ett flertal samarbeten pågår på regional nivå. De data som samlas in i fjällen kommer i början av 2021 finnas tillgängliga inom Datavärdskap Naturdata.

Design och Fältmetodik

Fjällinventeringen är en del av gamla NILS och har därför samma design och metodik som gamla NILS (vardagslandskapet)

Datavärdskap

Under 2019/2020 påbörjades arbetet vid SLU tillsammans med Artdatabanken att etablera Datavärdskap Naturdata på uppdrag av Naturvårdsverket. Datavärdskapet består av tre delar där en är vid Lunds universitet och två vid SLU. Vid SLU är den ena delen arter som Artdatabanken utvecklar och den andra är landskap där inventeringar som samlar in mer data än enbart arter ingår såsom exv. fjällinventeringen. 

 

 

 


Kontaktinformation

Henrik Hedenås, Programchef NILS
Institutionen för skoglig resurshushållning/Avdelningen för landskapsanalys, SLU
henrik.hedenas@slu.se090-786 86 41

Sidansvarig: pernilla.christensen@slu.se