SLU-nyhet

Vad händer med Jordbrukslandskapet?

Publicerad: 11 november 2015
Jordbruksrapport.jpg

Data från NILS kan användas för att beskriva tillstånd och följa förändringar i jordbrukslandskapet.

NILS, Nationell inventering av landskapet i Sverige, samlar in data från hela landet, både i fält och med hjälp av flygbilder. Analyser baserade på denna information presenteras nu i en ny rapport: Jordbrukslandskapet - Tillstånds- och förändringsanalyser baserade på data från NILS.

Av rapporten framgår bl.a. hur stor areal som finnas av vissa markslag och hur mycket stengärdesgårdar som finns i landskapet. Rumsliga mönster i landskapet har också studerats. Detta är faktorer som påverkar förutsättningarna för biologisk mångfald.
Analyserna visar också att data är tillräckligt bra för att många av resultaten ska kunna användas för att följa förändringar i jordbrukslandskapet, både när det gäller natur- och kulturmiljövärden.


Kontaktinformation