SLU-nyhet

Metodutveckling för NILS 5x5 km-ruta

Publicerad: 13 januari 2015
5x5Rapport.jpg

I en ny arbetsrapport från NILS redovisas möjligheter och begränsningar för användning av laserdata och optiska satellitbilder för att automatisera karteringen av NILS 5x5 km-ruta.

Av rapporten framgår bl.a. att:

  • Krontäckning och trädvegetationens höjd kan skattas från laserdata om referensdata beräknas från Riksskogstaxeringens klavträd
  • Lantmäteriets laserskanning i kombination med referensdata från Riksskogstaxeringen lämpade sig väl för att dela in landskapet i öppna och trädtäckta marker
  • Inom trädtäckta områden kan en klassning i grova trädslagsklasser göras från kombinationen av satellitbilder och Riksskogstaxeringens ytor

Rapporten i sin helhet: Metodutveckling för datainsamling i NILS landskapsruta - Skattningar med laserdata och optiska satellitbilder. Lindgren, N., Nilsson, B., Allard, A., Åkerholm, M., Christensen, P. & Olsson, H. Arbetsrapport 429


Kontaktinformation

Anna Allard, forskare
Institutionen för skoglig resurshushållning/Avdelningen för landskapsanalys, SLU
anna.allard@slu.se, 090-786 84 65