Fältinstruktioner

Senast ändrad: 03 mars 2023

2022

Fältinstruktin för nationell inventering av fjällen, NILS, 2022. Henrik Hedenås, Sven Adler, Marcus Andersson, Hans Gardfjell, Åsa Hagner, Anders Petterson, Viktor Johannessen, Andreas Press, Åsa Ranlund, Maria Sjödin, Lina Wikander.

Fältinstruktion för Nationell Inventering av Gräsmarker och Lövskog, 2022. Hedenås, H. (red).

2021

Fältinstruktion för Nationell Inventering av Gräsmarker och Lövskog, 2021. Hedenås, H. (red).

Fältinstruktion för Nationell Inventering av Fjällen, 2021. Hedenås, H. (red)

2020

Fältinstruktion för Lövskogs- och gräsmarksinventeringen, 2020. Hedenås, H. (red.)

2019

Fältinstruktion för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige, NILS 2019. Sjödin, M. (red.)

Instruktion för Habitatinventering i NILS och THUF, 2019. Gardfjell, H. & Hagner, Å.

2018
Fältinstruktion för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige, NILS 2018. Sjödin, M. (red.)

Fältinstruktion för fjärilar och humlor i ängs- och betesmarker 2018. Cronvall, E. (red.)

2017
Fältinstruktion för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige, NILS 2017. Sjödin, M. (red.)

Fältinstruktion för fjärilar och humlor i ängs- och betesmarker 2017. Cronvall, E. (red.)

2016
Fältinstruktion för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige, NILS 2016. Sjödin, M. (red.)

Fältinstruktion för fjärilar och humlor i ängs- och betesmarker, NILS 2016. Cronvall, E. (red.)

Instruktion för Habitatinventering i NILS och MOTH, 2016. Gardfjell, H. & Hagner, Å.

2015
Fältinstruktion för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige, NILS 2015. Gallegos Torell, Å. & Sjödin, M. (red.)

Fältinstruktion för fjärilar, humlor, grova träd och lavar i ängs- och betesmarker, NILS 2015. Cronvall, E. (red.)

Instruktion för Habitatinventering i NILS och MOTH, 2015. Gardfjell, H. & Hagner, Å.

 2014
Fältinstruktion för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige, NILS 2014. Sjödin, M. (red.)

Fältinstruktion för fjärilar, humlor, grova träd och lavar samt betesdjur i ängs- och betesmarker, NILS 2014. Cronvall, E. (red.)

Instruktion för Habitatinventering i NILS och MOTH, 2014. Gardfjell, H. & Hagner, Å.

2013
Fältinstruktion för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige, NILS 2013. Sjödin, M. (red).

Fältinstruktion för fjärilar, humlor, grova träd och lavar samt betesdjur i ängs- och betesmarker, NILS 2013. Cronvall, E. (red.).

Instruktion för Habitatinventering i NILS och MOTH, 2013. Gardfjell, H. & Hagner, Å.

Fältinstruktion för småbiotoper vid åkermark, NILS 2013. Andersson P & Glimskär A (red.)

2012
Fältinstruktion för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige, NILS 2012. Gallegos Torell, Å. & Sjödin, M. (red).

Fältinstruktion för fjärilar, humlor och betesdjur i ängs- och betesmarker, NILS 2012. Cronvall, E. (red.).

Instruktion för Habitatinventering i NILS och MOTH, 2012. Gardfjell, H. & Hagner, Å.

2011
Fältinstruktion för fjärilar, humlor, grova träd och lavar i ängs- och betesmarker, NILS 2011. Cronvall, E. (red.).

Fältinstruktion för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige, NILS 2011. Gallegos Torell Å (red.).

Instruktion för Habitatinventering i NILS och MOTH, 2011. Gardfjell H & Hagner Å.

Fältinstruktion för småbiotoper vid åkermark, NILS år 2011. Andersson P & Glimskär A (red.)

2010
Fältinstruktion för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige, NILS 2010. Gallegos Torell Å (red.).

Fältinstruktion för fjärilar, humlor, grova träd och lavar i ängs- och betesmarker, NILS 2010. Cronvall E (red.).

Instruktion för Habitatinventering i NILS och MOTH, 2010. Gardfjell H & Hagner Å.

Fältinstruktion för småbiotoper vid åkermark, NILS år 2010. Cronvall E & Glimskär A (red.)

2009
Fältinstruktion för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige, NILS 2009. Esseen P-A, Glimskär A, Ståhl G och Sundquist S.

Fältinstruktion för fjärilar, humlor, grova träd och lavar i ängs- och betesmarker, NILS 2009. Glimskär A, Bergman K-O, Claesson K och Sundquist S.

Fältinstruktion för småbiotoper vid åkermark, NILS 2009. Glimskär A, Pihlgren A, Terä K & Wretenberg J.

2008
Fältinstruktion för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige, NILS 2008. Esseen P-A, Glimskär A, Ståhl G och Sundquist S.  

Fältinstruktion för fjärilar, humlor, grova träd och lavar i ängs- och betesmarker, NILS 2008. Glimskär A, Bergman K-O, Claesson K och Sundquist S.

2007
Fältinstruktion för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige, NILS 2007. Esseen P-A, Glimskär A, Ståhl G och Sundquist S.

Field instruction for the National Inventory of the Landscape in Sweden, NILS 2007. Esseen P-A, Glimskär A, Ståhl G och Sundquist S.

Fältinstruktion för fjärilar, humlor, grova träd och lavar i ängs- och betesmarker, NILS 2007. Glimskär A, Bergman K-O, Claesson K och Sundquist S.

2006
Fältinstruktion för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige, NILS 2006.  Esseen P-A, Glimskär A, Ståhl G och Sundquist S.

Fältinstruktion för fjärilar, humlor, grova träd och lavar i ängs- och betesmarker, NILS 2006. Glimskär A, Bergman K-O, Claesson K och Sundquist S.

2005
Fältinstruktion för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige, NILS 2005. Esseen P-A, Glimskär A, Ståhl G och Sundquist S.

2004
Fältinstruktion för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige, NILS 2004. Esseen P-A, Glimskär A, Ståhl G och Sundquist S. 2004.

2003
Fältinstruktion för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige, NILS 2003. Esseen P-A, Glimskär A, Ståhl G och Sundquist S.


Kontaktinformation