Fältinstruktioner

Senast ändrad: 07 juni 2022

2021

Fältinstruktion för Nationell Inventering av Gräsmarker och Lövskog, 2021. Hedenås, H. (red).

Fältinstruktion för Nationell Inventering av Fjällen, 2021. Hedenås, H. (red)

2020

Fältinstruktion för Lövskogs- och gräsmarksinventeringen, 2020. Hedenås, H. (red.)

2019

Fältinstruktion för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige, NILS 2019. Sjödin, M. (red.)

Instruktion för Habitatinventering i NILS och THUF, 2019. Gardfjell, H. & Hagner, Å.

2018
Fältinstruktion för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige, NILS 2018. Sjödin, M. (red.)

Fältinstruktion för fjärilar och humlor i ängs- och betesmarker 2018. Cronvall, E. (red.)

2017
Fältinstruktion för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige, NILS 2017. Sjödin, M. (red.)

Fältinstruktion för fjärilar och humlor i ängs- och betesmarker 2017. Cronvall, E. (red.)

2016
Fältinstruktion för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige, NILS 2016. Sjödin, M. (red.)

Fältinstruktion för fjärilar och humlor i ängs- och betesmarker, NILS 2016. Cronvall, E. (red.)

Instruktion för Habitatinventering i NILS och MOTH, 2016. Gardfjell, H. & Hagner, Å.

2015
Fältinstruktion för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige, NILS 2015. Gallegos Torell, Å. & Sjödin, M. (red.)

Fältinstruktion för fjärilar, humlor, grova träd och lavar i ängs- och betesmarker, NILS 2015. Cronvall, E. (red.)

Instruktion för Habitatinventering i NILS och MOTH, 2015. Gardfjell, H. & Hagner, Å.

 2014
Fältinstruktion för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige, NILS 2014. Sjödin, M. (red.)

Fältinstruktion för fjärilar, humlor, grova träd och lavar samt betesdjur i ängs- och betesmarker, NILS 2014. Cronvall, E. (red.)

Instruktion för Habitatinventering i NILS och MOTH, 2014. Gardfjell, H. & Hagner, Å.

2013
Fältinstruktion för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige, NILS 2013. Sjödin, M. (red).

Fältinstruktion för fjärilar, humlor, grova träd och lavar samt betesdjur i ängs- och betesmarker, NILS 2013. Cronvall, E. (red.).

Instruktion för Habitatinventering i NILS och MOTH, 2013. Gardfjell, H. & Hagner, Å.

Fältinstruktion för småbiotoper vid åkermark, NILS 2013. Andersson P & Glimskär A (red.)

2012
Fältinstruktion för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige, NILS 2012. Gallegos Torell, Å. & Sjödin, M. (red).

Fältinstruktion för fjärilar, humlor och betesdjur i ängs- och betesmarker, NILS 2012. Cronvall, E. (red.).

Instruktion för Habitatinventering i NILS och MOTH, 2012. Gardfjell, H. & Hagner, Å.

2011
Fältinstruktion för fjärilar, humlor, grova träd och lavar i ängs- och betesmarker, NILS 2011. Cronvall, E. (red.).

Fältinstruktion för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige, NILS 2011. Gallegos Torell Å (red.).

Instruktion för Habitatinventering i NILS och MOTH, 2011. Gardfjell H & Hagner Å.

Fältinstruktion för småbiotoper vid åkermark, NILS år 2011. Andersson P & Glimskär A (red.)

2010
Fältinstruktion för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige, NILS 2010. Gallegos Torell Å (red.).

Fältinstruktion för fjärilar, humlor, grova träd och lavar i ängs- och betesmarker, NILS 2010. Cronvall E (red.).

Instruktion för Habitatinventering i NILS och MOTH, 2010. Gardfjell H & Hagner Å.

Fältinstruktion för småbiotoper vid åkermark, NILS år 2010. Cronvall E & Glimskär A (red.)

2009
Fältinstruktion för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige, NILS 2009. Esseen P-A, Glimskär A, Ståhl G och Sundquist S.

Fältinstruktion för fjärilar, humlor, grova träd och lavar i ängs- och betesmarker, NILS 2009. Glimskär A, Bergman K-O, Claesson K och Sundquist S.

Fältinstruktion för småbiotoper vid åkermark, NILS 2009. Glimskär A, Pihlgren A, Terä K & Wretenberg J.

2008
Fältinstruktion för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige, NILS 2008. Esseen P-A, Glimskär A, Ståhl G och Sundquist S.  

Fältinstruktion för fjärilar, humlor, grova träd och lavar i ängs- och betesmarker, NILS 2008. Glimskär A, Bergman K-O, Claesson K och Sundquist S.

2007
Fältinstruktion för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige, NILS 2007. Esseen P-A, Glimskär A, Ståhl G och Sundquist S.

Field instruction for the National Inventory of the Landscape in Sweden, NILS 2007. Esseen P-A, Glimskär A, Ståhl G och Sundquist S.

Fältinstruktion för fjärilar, humlor, grova träd och lavar i ängs- och betesmarker, NILS 2007. Glimskär A, Bergman K-O, Claesson K och Sundquist S.

2006
Fältinstruktion för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige, NILS 2006.  Esseen P-A, Glimskär A, Ståhl G och Sundquist S.

Fältinstruktion för fjärilar, humlor, grova träd och lavar i ängs- och betesmarker, NILS 2006. Glimskär A, Bergman K-O, Claesson K och Sundquist S.

2005
Fältinstruktion för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige, NILS 2005. Esseen P-A, Glimskär A, Ståhl G och Sundquist S.

2004
Fältinstruktion för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige, NILS 2004. Esseen P-A, Glimskär A, Ståhl G och Sundquist S. 2004.

2003
Fältinstruktion för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige, NILS 2003. Esseen P-A, Glimskär A, Ståhl G och Sundquist S.


Kontaktinformation