Mer om examensarbeten

Senast ändrad: 27 oktober 2022

SLU Partnerskap Alnarp stöder examensarbeten som görs av studenter i samarbete med våra medlemmar och som har en handledare och examinator vid SLU i Alnarp.

Examensarbeten i samarbete med SLU Partnerskap Alnarp ger ömsesidig nytta:

 • SLU Partnerskap Alnarp får problem lösta i kontakt med akademien
 • För studenten underlättas etablering på arbetsmarknaden
 • SLU:s handledare och examinator får inblick i aktuella frågeställningar hos näringsliv och samhällsaktörer

Examensarbetena motsvarar 7 - 20 veckors heltidsstudier och utförs av en student eller två tillsammans. Medlen söks av handledaren via SLU Partnerskap Alnarps webb-ansökningsblankett. Handledaren ska skriva under projektansökan.  Ansökningar kan inlämnas när som helst under året och behandlas vanligen inom en månad. Medel kan sökas för kostnader i samband med examensarbeten, exempelvis för försök, analyser och resor. En kontaktperson vid en eller flera av SLU Partnerskap Alnarp måste anges. Ersättning utgår inte för arbetad tid. Exempel på utbildningar som kan genomföra examensarbete vid SLU i Alnarp:

 • Lantmästare
 • Agronom
 • Hortonom
 • Trädgårdsingenjör
 • Landskapsarkitekt
 • Landskapsingenjör
 • Jägmästare
 • Skogsmästare
 • Euroforester, masterprogram i skogsvetenskap
 • Agroecology, master
 • Hållbar stadsutvekcling, master
 • Landscape Architecture, master
 • Natur hälsa, trädgård, magister

Har du en idé på ämne för examensarbete? Fyll i formuläret på denna sida.

Här kan du söka förslag på examensarbeten i samarbete med företag och organisationer.

Är du handledare för en student som vill göra ett examensarbete inom ramen för SLU Partnerskap Alnarp? Läs mer om ansökan av medel.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Håkan Schroeder
Verksamhetsledare, SLU Partnerskap Alnarp
hakan.schroeder@slu.se, 040-41 51 33, 070-317 69 53