Hoppa till huvudinnehåll

Forskningsprojekt

SLU Partnerskap Alnarps partners kan tillsammans med forskare vid SLU i Alnarp söka medel för forsknings- och utvecklingsprojekt. Ansökningar kan göras 15 februari och 15 oktober varje år.

Utlysning av medel från SLU Partnerskap Alnarp

Forsknings- och utvecklingsprojekt inom SLU Partnerskap Alnarp utlyses två gånger per år med inriktning jordbruk, trädgård och skog.  För detta ändamål avsätts projektmedel från fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV) och Institutionen för Sydsvensk Skogsvetenskap vid fakulteten för skogsvetenskap (S). Sista ansökningsdag är den 15 februari respektive 15 oktober varje kalenderår.

Projektansökan

SLU Partnerskap Alnarp är en mötesplats mellan SLU, näringsliv och samhälle. Samarbetet ska leda till forskning och utbildning av hög kvalitet och bidra till hållbar utveckling både ur ett företagar- och samhällsperspektiv. Ansökan görs i samverkan mellan medarbetare på fakulteten i Alnarp och partners inom SLU Partnerskap Alnarp.

Faktablad och rapporter

Projekt inom SLU Partnerskap Alnarp resulterar i lättlästa faktablad och projektrapporter. De ingår i en gemensam faktaserie, ”LTV-fakultetens faktablad” och de finns tillgängliga främst i elektronisk form.

Faktablad som ligger omlott.

Aktuella projekt

Aktuella projekt som beviljats medel från SLU Partnerskap Alnarp.

Publicerad: 12 oktober 2022 - Sidansvarig: johanna.grundstrom@slu.se
Loading…