Aktuella projekt

Senast ändrad: 16 april 2021

Aktuella projekt som beviljats medel från SLU Partnerskap Alnarp. 

Ämnesgrupp Trädgård

Karaktärisering av svamppopulationer utanpå äppelfrukter från ekologiska och konventionella svenska odlingar, före och efter lagring. (1268) (Medel från Wiklands fon)
Sökande: Firuz Odilbekov
Partners: Äppelriket Österlen ek. för, Statens Jordbruksverk

Molekylära tester av utsädets skjutkraft (1279)
Sökande: Beatrix Alsanius
Partners: Lantmännen SW Seed

Innovation för hållbar bladluskontroll i en tid utan neonikotinoider: från fruktträd till åkermark (1285)
Sökande: Teun Dekker
Partners: Nordic Sugar AB, Kiviks Musteri AB, Stiftelsen Lantbruksforskning

Sortprovning på vinsorters anpassning till kallare klimat (1286)
Sökande: Lotta Nordmark
Partners: Kullabergs Vingård

Smakjakten. Vägen till smakrikare svenska grönsaker (1233)
Sökande: Lars Mogren
Partners: Daniel Berlin i Skåne Tranås AB

Utveckling av ett SLU kompetenscentrum för livsmedelsproduktion i cirkulär ekonomi (1240)
Sökande: Sammar Khalil
Partners: SSEC

Konkurrera med kvalitet 2: nya äppelsorter för dessert, must och cider (1087)
Sökande: Kimmo Rumpunen
Partners: Äppelriket Österlen, Kiviks musteri, Apolinaire

Bättre hållbarhet hos frukt genom effektivare etenabsortion (1187)
Sökande: Marie Olsson, Christer Sjöström
Partners:Svenska Aerogel AB, Äppelriket Österlen ek. för

SMS; framtidens växtskydd i en biocirkulär ekonomi (1188)
Sökande: Sammar Khalil, Rickard Bergkvist
Partners: Eriksgården i Sjöbo AB, Stiftelsen Lantbruksforskning

Jäst – baserat lockbete för prognos och bekämpning av Drosophila susukii (1202)
Sökande: Peter Witzgall, Paul Becher
Partners: Pheronet AB

Utveckling av hållbara odlingspluggar för den hortikulturella näringen (1266)
Sökande: Faraz Muneer
Partners: Nelson Garden AB

Innovationer inom växtskydd: Sprayinducerad genkontrollteknik för hållbar kontroll av potatisbladmögel och gråmögel på jordgubbar (1317)
Sökande: Ramesh Vetukuri 
Partners: Potatisodlarna, Nelson Garden AB 

Ämnesgrupp Växtodling

Ogräskonkurrerande egenskaper hos vårspannmål (1273) (från Hemmesdyngefonden)
Sökande: David Hansson
Partners: Statens Jordbruksverk, Hushållningssällskapet Skåne

Svensk odling av sojabönor för grönskörd (1274) (från Hemmesdyngefonden)
Sökande: Helena Persson Hovmalm
Partners: Food Hills AB

Skördeeffekter i sockerbetor 2020 efter mellangrödor som etablerats efter stärkelsevete (1284) (från Hemmesdyngesfonden)
Sökande: Sven-Erik Svensson
Partners: Nordic sugar AB, The Absolute Company, Stiftelsen Lantbruksforskning, Hushållningssällskapet Skåne

Fältstudie för att testa effektiviteten hos bakteriella biokontrollmedel vid kontroll av sjukdom på senblight på potatis (1282)
Sökande: Ramesh Vetukuri
Partners: Potatisodlarna

Förbättringstekniker som kan kopplas till förbättrad fysiologisk utveckling hos växter. Inverkan av chitosan och Växtproteinblandningar (1231)
Sökande: Eva Johansson
Partners: Nelson Seed

Hur påverkas sockerbetor av eftersådda sommarmellangrödor som etablerats efter stärkelsevete (1090)
Sökande: Sven-Erik Svensson, Åsa Olsson
Partners: Nordic Sugar AB, The Absolut Company, Hushållningssällskapet Skåne

Optimering av bladmögelbehandlingar i matpotatissorter med medelgod resistens (1193)
Sökande: Erland Liljeroth, Laura Grenville
Partners: Hushållningssällskapet Skåne

Kan högre humlediversitet i landskapet öka fröskörden hos rödklöver (1199)
Sökande: Åsa Lankinen, Mattias Larsson
Partners: Lantmännen SW Seed

IPM för hållbara strategier för bekämpning av torrfläcksjuka i potatis (1309) (Medel från Hemmesdyngefonden)
Sökande: Erland Liljeroth 
Partners: Lyckeby Starch AB 

Glutenstyrka och Bakningskvalitet i Utvalda vetelinjer med främmande kromosomfragment (1310)
Sökande: Elaine Ceresino 
Partners: Lantmännen SW Seed 

Mot hållbar kakaoproduktion i Västafrika: Genetiska identitets- och mångfaldsstudier med KASP-SNP (1318)
Sökande: Laura Grenville-Briggs Didymus 
Partners: ScanBi Diagnostics AB 

Ämnesgrupp Marknad och Management

Kunskap och innovation (1092)
Sökande: Lena Ekelund Axelsson
Partners: Sparbanken Skåne, LRF Trädgård och LRF Skåne

Precionsodlingsmästaren – ett projekt för att fånga in och utvärdera teknik och kunskapsläget inom lantbrukets digitalisering på växtodlingssidan (1191)
Sökande: Carl-Otto Swartz, Sven-Erik Svensson
Partners: Hushållningssällskapet Skåne, Stiftelsen Lantbruksforskning

Ekonomin i svensk vinodling och vinmakeri (1308)(Medel från Wijklands fond)
Sökande: Jan Larsson
Partners: Kullabergs vingård, Statens Jordbruksverk 

Ämnesgrupp Skog

Behandling av tallplantor mot bete av rådjur och hjort. En metodstudie. (1270)
Sökande: Urban Nilsson
Partners: Sveaskog

Hur mycket av pergamentsvampen är egentligen levande vid stubbehandling i praktiken? (1277)
Sökande: Jonas Rönnberg
Partners: Interagro Skog AB

Drönare - ett vapen mot dyr rotröta (1280)
Sökande: Youssef Khaled
Partners: Södra Skogsägarna ek för

Grupplantering i stora inverser –ett sätt att öka överlevnad efter plantering och skapa blandskog? (1235)
Sökande: Urban Nilsson
Partners: Södra Skogsägarnas ek för

Resistenstestning av utvalda askar (1237)
Sökande: Michelle Cleary
Partners: Skogforsk

Plantering av poppel på granåkrar med långa sticklingar – effekt av markberedning, kalkning och gödning (1238)
Sökande: Henrik Böhlenius
Partners: Persson f.N.B.AB, Södra skogsägarna ek för

Identifiering av hänsynsträd med hjälp av höjddataraster (1239)
Sökande: Matts Lindbladh
Partners: Skogforsk

Snogeholms landskapslaboratorium och etablering av skog på åkermark (1192)
Sökande: Emma Holmström, Guilia Attochi
Partners: Skogsstyrelsen Region Syd

Test och screeningresistens i europeisk lärk mot lärkkräfta (1195)
Sökande: Michelle Cleary, Mateuz Liziniewicz
Partners: Skogforsk 

Plantering av poppel på skogsmark – effekter av markberedning, kalkning och planttyp (1200)
Sökande: Magnus Löf, Lars Rytter
Partners: Skogforsk

Markförhållandens påverkan på poppel och björkens produktionsförmåga (1301)
Sökande: Henrik Böhlenius 
Partners: Skogforsk, Södra Skogsägarna ek för, Persson f:N B AB 

Stormfasta beståndskanter (1311)
Sökande: Urban Nilsson 
Partners: Skogsstyrelsen Region Syd 

Ämnesgrupp Biobaserade Industriråvaror:

Etablering av mutationspopulationer i raps och fältkrassing (1264)
Sökande: Li-Hua Zhu
Partners: Lantmännen SW Seed

Miljövänlig hydrolys för att skapa innovativ kvalitet i gluten (1269)
Sökande: Elaine Ceresino
Partners: Svenska Lantmännen Ek För

Rusta för torkan - en modell-baserad metod för ökad beredskap inom svensk växtproduktion (1271)
Sökande: Thomas Prade
Partners: RISE, LRF Gotland

Nya metoder för användning av Neutroner och röntgenstrålar för undersökning av vetekvalité under varierande klimat (1281)
Sökande: Ramune Kuktaite
Partners: Lilla Harrie Valskvarn AB

Klimatpåverkan på brödkvaliteten i vårvete: validera nya proteinkvalitetsmetoder med bakning (1315)
Sökande: Ramune Kuktaite 
Partners: Lantmännen SW Seed 

Ämnesgrupp Djur:

Hur påverkar olika golvsystem i gångar i liggbåsstallar hållbarheten hos kor (1263)
Sökande: Evgenij Telezhenko
Partners: Stiftelsen Lantbruksforskning, Hushållningssällskapet Skåne, Skånemejerier ek för

Förekomst av Treponema spp. i mjölkkobesättningar som orsak till ett smittsamt klöveksem - komplettering av SLF-projektet ´Gödselfiber som strö´ (1303)
Sökande: Knut-Håkan Jeppsson 
Partners: Hushållningssällskapet Halland 

SustAinimal - WP6 SYD om djurens roll för ökad livsmedelsproduktion, hållbarhet och konkurrenskraft (1350)
Sökande: Anders Herlin
Partners: Hushållningssällskapet Skåne

Ämnesgrupp Kommunikation

VentureLab@SLU
Sökande: Nicholas Jakobsson
Partners: Region Skåne

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Sidansvarig: camilla.zakrisson.juhlin@slu.se