Ansökningar till seminarier och examensarbete

Senast ändrad: 27 oktober 2022
Foto: Parvin Mazandarani.

Det går att söka medel från SLU Partnerskap Alnarp till seminarier, workshops, förberedelser till projektansökningar och examensarbeten.

Vem kan söka? 

Personer anställda inom fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV) och institutionen för Sydsvensk Skogsvetenskap vid fakulteten för skogsvetenskap (S) kan söka medel till seminarier, workshops och examensarbeten. Tillsvidare kan även personal vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH) som är verksam i Alnarp söka medel. Ansökningar kan göras i samarbete med en eller flera av SLU Partnerskap Alnarps partners. 

När kan man söka? 

Det går att söka löpande under året. Ansökningarna behandlas i SLU Partnerskap Alnarps arbetsutskott, (AU), ca 10 gånger/år.

Arbetsutskottet har nästa möte den 14 oktober kl. 15.00-16.30, den 18 november kl. 14.45-16.15 och efterkommande möte den 19 december kl. 9.30-11.00.

Hur går det till att söka? 

Fyll i formuläret på denna sida

Spara den ifyllda ansökan genom att klicka på Spara-knappen längst ner i ansökningsformuläret. 

Ansökan ska signeras via eduSign och skickas digitalt till partnerskapalnarp@slu.se

Slutrapportering av examensarbete

Slutrapport ska innehålla en signerad ekonomisk rapport (eduSign av ekonom) samt en länk till examensarbetet i SLU:s publiceringsplattform Epsilons arkiv för studentarbeten. Länken skickas tillsammans med slutrapporten till partnerskapalnarp@slu.se. I publicerat arbete ska nämnas finansiär. 

Slutrapportering av seminarier och workshops

Slutrapport ska innehålla en signerad ekonomisk rapport (eduSign av ekonom) samt inbjudan/program. Slutrapporten skickas till partnerskapalnarp@slu.se. 


Kontaktinformation

Håkan Schroeder
Verksamhetsledare, SLU Partnerskap Alnarp
hakan.schroeder@slu.se, 040-41 51 33, 070-317 69 53

Jan Larsson, universitetsadjunkt
Institutionen för människa och samhälle, SLU
jan.larsson@slu.se, 040-41 50 73