Ansökningar till seminarier/examensarbete

Senast ändrad: 24 september 2021

Det går att söka medel från SLU Partnerskap Alnarp till seminarier, workshops, förberedelser till projektansökningar och examensarbeten.

Vem kan söka? 

Personer anställda inom fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV) och institutionen för Sydsvensk Skogsvetenskap vid fakulteten för skogsvetenskap (S) kan söka projektmedel. Tillsvidare kan även personal vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH) som är verksam i Alnarp söka medel. Ansökningar ska, (bör), göras i samarbete med en eller flera av SLU Partnerskap Alnarps partners. 

När kan man söka? 

Det går att söka löpande under året. Ansökningarna behandlas i SLU Partnerskap Alnarps arbetsutskott, (AU), ca 10 gånger/år.

Arbetsutskottet har nästa möte den 21 september kl. 13.15-14.30.

Hur går det till att söka? 

Fyll i formuläret på denna sida

Spara den ifyllda ansökan genom att klicka på Spara-knappen längst ner i ansökningsformuläret. 

Skriv ut samma ansökan, underteckna med blå penna och skicka det tillsammans med eventuella bilagor till: 
Sveriges lantbruksuniversitet 
Partnerskap Alnarps kansli 
Box 190 
234 22 Lomma 

Slutrapportering av examensarbete

Slutrapport ska innehålla en ekonomisk rapport samt en länk till examensarbetet i SLU:s publiceringsplattform Epsilons arkiv för studentarbeten. I publicerat arbete ska nämnas finansiär. 


Kontaktinformation

Carl-Otto Swartz
Verksamhetsledare vid SLU Partnerskap Alnarp
carl.otto.swartz@slu.se, 072-503 78 04

Jan Larsson, universitetsadjunkt
Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, SLU
jan.larsson@slu.se, 040-41 50 73

Sidansvarig: parvin.mazandarani@slu.se