Faktablad och rapporter

Senast ändrad: 27 oktober 2022

Projekt inom SLU Partnerskap Alnarp resulterar i lättlästa faktablad och projektrapporter som publiceras här.

Faktablad som publiceras inom SLU Partnerskap Alnarp ingår i en gemensam faktaserie. Serien heter ”LTV-fakultetens faktablad” och de finns tillgängliga främst i elektronisk form.

Rapporter inom LTV-fakulteten publiceras i serien Landskap, trädgård och växtproduktionsvetenskap.

Faktabladen och rapporterna nedan är uppdelade per ämnesgrupp och publiceringsår.

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Håkan Schroeder
Verksamhetsledare, SLU Partnerskap Alnarp
hakan.schroeder@slu.se, 040-41 51 33, 070-317 69 53