Faktablad och rapporter

Senast ändrad: 13 oktober 2021

Projekt inom SLU Partnerskap Alnarp resulterar i lättlästa faktablad och projektrapporter som publiceras här.

Faktablad som publiceras inom SLU Partnerskap Alnarp ingår i en gemensam faktaserie. Serien heter ”LTV-fakultetens faktablad” och de finns tillgängliga främst i elektronisk form.

Rapporter inom LTV-fakulteten publiceras i serien Landskap, trädgård och växtproduktionsvetenskap

Faktabladen och rapporterna nedan är uppdelade per ämnesgrupp och publiceringsår. 

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Carl-Otto Swartz
Verksamhetsledare vid SLU Partnerskap Alnarp
carl.otto.swartz@slu.se, 072-503 78 04