Mentorprogram

Senast ändrad: 20 oktober 2022
Studenter i samtal på gräsmatta.

SLU Partnerskap Alnarps mentorprogram utmärker sig bland annat genom att ambitionsnivån kan avgöras av de medverkande och varierar därmed inom programmet.

Upplägget är att adepterna, studenter vid Lantmästar-, Trädgårdsingenjörs- och Hortonomprogrammet anmäler sitt intresse via ett formulär och detta sker normalt i december månad. Därefter tar SLU Partnerskap Alnarp kontakt med tilltänkta mentorer som passar in på de önskemål de enskilda adepterna har framfört. Dessa par meddelas och under våren träffas paren så många gånger man finner intressant och har tid till.


Kontaktinformation

Jan Larsson, universitetsadjunkt
Institutionen för människa och samhälle, SLU
jan.larsson@slu.se, 040-41 50 73