Mentorprogram

Senast ändrad: 12 januari 2022
Studenter i samtal på gräsmatta.

SLU Partnerskap Alnarps mentorprogram utmärker sig bland annat genom att ambitionsnivån kan avgöras av de medverkande och varierar därmed inom programmet.

Upplägget är att adepterna, studenter vid Lantmästar-, Trädgårdsingenjörs- och Hortonomprogrammet anmäler sitt intresse via ett formulär och detta sker normalt i december månad. Därefter tar SLU Partnerskap Alnarp kontakt med tilltänkta mentorer som passar in på de önskemål de enskilda adepterna har framfört. Dessa par meddelas och under våren träffas paren så många gånger man finner intressant och har tid till.

Nu kan du som student anmäla dig som adept till mentorprogram för våren 2022.

Efter anmälan kommer vi försöka finna en matchande mentor/adept. Efter det löper projektet ett knappt halvår. Mentorskapet bygger på att i första hand adepten tar initiativ för att hålla mentorskapet levande.


Kontaktinformation

Jan Larsson, universitetsadjunkt
Institutionen för människa och samhälle, SLU
jan.larsson@slu.se, 040-41 50 73