Dokumentation

Senast ändrad: 27 oktober 2022

SLU Partnerskap Alnarps utskickade nyhetsbrev samt dokumentation från tidigare aktiviteter.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Håkan Schroeder
Verksamhetsledare, SLU Partnerskap Alnarp
hakan.schroeder@slu.se, 040-41 51 33, 070-317 69 53