Dokumentation

Senast ändrad: 01 februari 2021

SLU Partnerskap Alnarps utskickade nyhetsbrev samt dokumentation från tidigare aktiviteter.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Carl-Otto Swartz
Verksamhetsledare vid SLU Partnerskap Alnarp
carl.otto.swartz@slu.se, 072-503 78 04