Seminarier och evenemang 2021

Senast ändrad: 07 september 2022

Dokumentation från konferenser, seminarier och evenemang inom ramen för SLU Partnerskap Alnarp 2021.

Södra Sveriges växtodlings och växtskyddskonferens 7-8 december 2021

Program

 

Inledning. Moderator: Carl-Otto Swartz

08.30

Välkommen till den 49:e Sydsvenska växtodlings- och växtskyddskonferensen 2021. Carl-Otto Swartz, SLU Partnerskap Alnarp

08.40

Försöksåret 2021/ Årets väder och dess påverkan. Ulrika Dyrlund Martinsson/Carolina Nilsson

 

Tema: Förändrat klimat.Moderator: Göran Bergkvist

08.55

 

09.15

Vattenanläggningar i odlingslandskapet. Tilla Larsson, Jordbruksverket 4

09.35

Kaffe

10.05

Ogräsförsök 2021. Iris Feuerhahn och Frans Johnson, Jordbruksverket 5

10.25

Renkavle - erfarenheter från England samt från Farming Network. Paul Neve, KU, Köpenhavns Universitet

10.50

Renkavle i Skåne. Marcus Willert, HIR Skåne

11.00

Resistensutveckling i Danmark 2021 och IPM demogårdar. Poul Henning Petersen, SEGES

11.25

IPM inom ogräs är vägen framåt. Iris Feuerhahn, Jordbruksverket

11.30

Svenska projekt inom IPM 2022. Anna Gerdtsson, Jordbruksverket

11.40

Diskussion

11.55

Lunch

 

Tema: Raps. Moderator.Patrik Laxmar

12.55

Rapsförsök 2021. Albin Gunnarsson, Svensk Raps

13.15

Fungal diseases in winter oilseed rape in Germany. Nazanin Zamani-Noor, Julius Kuhn Institut, Tyskland

13.40

Fleråriga inventeringar av svamp och insekter i höstraps i södra Sverige. Gunilla Berg och Linda af Geijersstam, Jordbruksverket

13.50

Diskussion

 

Tema: Växtskydd. Moderator. Gunilla Berg

14.00

Svampförsök i stråsäd 2021. Kerstin Wahlquist, Hushållningssällskapet, Gunilla Berg, Louise Aldén, Jordbruksverket

14.30

Kaffe

15.00

Lantmännens strategiförsök. Camilla Persson, Lantmännen

15.15

Fritfluga - försöksresultat och bekämpning 2022? Linda af Geijersstam, Jordbruksverket

15.25

Kornfluga - försöksresultat 2021. Therese Christerson, Jordbruksverket

15.35

Diskussion

15.45

Rödsotvirus - erfarenheter från säsongen 2020 - 2021. Olof Pålsson, HIR Skåne, Louise Aldén, Jordbruksverket

16.00

Samarbeta med biologisk mångfald i jordbruket. Riccardo Bommarco, SLU

16.20

Ny Grepparådgivning - Biologisk mångfald i åkerlandskapet. Petter Haldén, Jordbruksverket

16.30

Slutdiskussion

Onsdag 8 december

08.00

God morgon och välkommen. Carl-Otto Swartz

 

Tema: Växtnäring. Moderator: Stina Olofsson

08.05

Biostimulanter – vad är det? Johan Meijer, SLU

08.25

Biostimulanter – resultat från försöken. Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland

08.45

Årets gödslingsförsök i stråsäd. Gunnel Hansson och Patrik Laxmar, HIR Skåne

09.15

Kaffe

09.45

Årets handburna N-sensormätningar. Gunilla Frostgård, Jordbruksverket och Ingemar Gruvaeus, Yara

10.05

Årets gödslingsförsök i sockerbetor. Joakim Ekelöf, NBR

10.20

Årets danska gödslingsförsök i höstraps och efterverkan av mellangrödor. Torkild Birkmose, SEGES

10.45

Bensträckare

10.55

Kolinlagring i CAP från 2023 & gårdsexempel från Greppa Näringen. Emma Hjelm, Jordbruksverket

11.10

Växtföljdens och jordbearbetningens påverkan på kolinlagringen. Thomas Kätterer, SLU

11.40

Lustgas – en ovälkommen effekt av kolinlagring. Sara Hallin, SLU

12.00

Lunch

 

Tema: Vall. Moderator: Robert Ekholm

13.00

Sortprovning över tid med framåtsyftning. Magnus Halling, SLU

13.30

Bevattning av vall. Ingrid Wesström, SLU

13.50

Bensträckare

14.00

Vallinsådd på hösten. Ola Hallin, Hushållningssällskapet

14.20

Glyfosat vallbrott, resultat från 5 försök 2021. Frans Johnson, Jordbruksverket

14.40

Uppföljning av utsädeskvalitet kombinerat med såtidpunkt och fungicidbetning i majs. Magnus Nilsson, Hushållningssällskapet, Linda af Geijersstam, Jordbruksverket

14.55

Avslutning av konferensen

15.00

Slut och tack för idag (nästa Växjö möte 13 och 14 december 2022).

Alnarps Nötköttsdag 2 december 2021

Alnarps Mjölkdag 9 november 2021

Inspelningen av arrangemanget är inte längre offentlig. Vill du se den? Hör av dig till Camilla Zakrisson Juhlin.


Presentationer:

Kolinlagring i åkermark för att mildra växthusgasproblematiken 20 maj 2021

Presentationer

Inspelningen av arrangemanget är inte längre offentlig. Vill du se den? Hör av dig till Carl-Otto Swartz.

Vinodling i ett kallare klimat 12 maj 2021

 
Inspelningen av arrangemanget är inte längre offentlig. Vill du se den? Hör av dig till Carl-Otto Swartz.

Alnarps Lamm- och Fårdag 2021 29 april

 
Inspelningen av arrangemanget är inte längre offentlig. Vill du se den? Hör av dig till Carl-Otto Swartz.

Mer vall på slätten 4 mars 2021

Presentationer

Inspelningen av arrangemanget är inte längre offentlig. Vill du se den? Hör av dig till Carl-Otto Swartz.

Brassicakonferens 4-5 februari 2021

Alnarpskonferensen 2021

Inspelningen av Alnarpskonferensen 2021 är inte längre offentlig. Vill du se den? Hör av dig till Carl-Otto Swartz.

Relaterade sidor: