Alnarp Cleanwater

Senast ändrad: 09 september 2020

Medlemmar sedan 2010.

Vad gör Alnarp Cleanwater?

Alnarp Cleanwater har en produkt för enskilt avlopp, alltså för fastigheter som inte är inkopplade på det kommunala avloppsledningsnätet. Det är naturlig rening mikroorganismer och vattenväxter, produkten kan liknas vid en kompakt våtmark.

Varför gick ni med i SLU Partnerskap Alnarp?

Vi gick med i SLU Partnerskap Alnarp eftersom det är en fantastisk möjlighet att tillsammans med forskare på SLU utveckla vår produkt till att bli ännu mer miljövänlig och kanske hitta nya användningsområden för densamma.

Vilka är era viktigaste frågor just nu, eller frågor/ämnen som ni är mest nyfikna på?

Den fråga vi ser som viktigast just nu är återanvändning av vatten. Det skulle vara fantastiskt att kunna använda renat avloppsvatten till att t ex vattna grönsakslandet.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation