Alnarp FoodTech

Senast ändrad: 09 januari 2023

Medlemmar sedan 2020.

Vad gör Alnarp FoodTech?

Vi arbetar med upplevelsebaserade möten och utveckling som rör odling på Grohuset i Alnarp.

Varför gick ni med i SLU Partnerskap Alnarp?

För att tillsammans med forskare på SLU kunna ta fram nya produkter och lösningar för en mer hållbar framtid.

Vilka är era viktigaste frågor just nu, eller frågor/ämnen som ni är mest nyfikna på?

Vi tittar just nu mycket på kretsloppsbaserade produkter och hur vi kan arbeta mer med alternativa produkter till plast inom odling.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation